Rodzice kandydatów do I LO chcą utworzenia dodatkowej klasy. Spotkali się z Zarządem Powiatu

Reklama

Po spotkaniu z rodzicami dzieci, które ubiegały się o przyjęcie do klasy o profilu biologiczno-chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku, a ze względu na brakującą liczbę punktów nie dostały się do niej, Zarząd Powiatu ponownie przeanalizuje sytuację pod kątem możliwości utworzenia dodatkowej klasy o tym profilu.


20 lipca do Starostwa Powiatowego zgłosiła się delegacja rodziców tegorocznych absolwentów szkół podstawowych, którzy ze względu na brak miejsc nie zakwalifikowali się do klasy o profilu biologiczno – chemicznym, tworzonej w I LO. Tymczasem wolne miejsca w klasie biologiczno – chemicznej oraz w klasie biol. – chem. z matematyką czekają na uczniów w II LO w Radomsku.

Zwracamy się z apelem o powtórne rozpatrzenie wniosku, dotyczącego utworzenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku drugiej klasy biologiczno-chemicznej dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Nasze dzieci przez ostatnie lata siedząc nad książką, ucząc się do kolejnej klasówki, odmawiając sobie czasu na odpoczynek, miały w głowie tylko jedną myśl-wymarzoną klasę, która zapewni im lepszą przyszłość. Dzisiaj padają ofiarą kolejnej reformy edukacji kumulacji rocznika 2007 i połowy rocznika 2008

– czytamy w liście przekazanym przez rodziców, którzy argumentowali, że ich dzieci wybrały właśnie I LO i nie chcą kontynuować nauki w innych szkołach prowadzących klasy o takim samym profilu.

Z rodzicami, którzy przybyli do starostwa spotkali się Ewa Gajzler członek zarządu powiatu, Krzysztof Zygma przewodniczący rady, Andrzej Kucharski naczelnik wydziału edukacji  oraz dyrektor I LO Renata Kosela. Wspólnie omawiano możliwości rozwiązania problemu.

Rozumiem Państwa argumenty i absolutnie ich nie lekceważę. Dobrze, że Państwo zechcieliście nam je przedstawić. Po wstępnym zapoznaniu się z problemem, doszliśmy do wniosku, że sytuacja wymaga pogłębionej analizy. Poprosiliśmy o przygotowanie dodatkowych materiałów, wykonamy symulacje prezentujące możliwości utworzenia dodatkowego oddziału biol. – chem. w I LO. Uwzględnimy wszystkie racjonalne argumenty. Prosimy jednak, abyście mieli Państwo na uwadze, że jako organ prowadzący, musimy globalnie patrzeć na system szkół. Musimy także zadbać o dobro wszystkich dzieci, które złożyły podania do danej szkoły, a także o dobro nauczycieli. Nie możemy pochylać się wyłącznie nad preferencjami uczniów, którzy chcą kształcić się na kierunku biologiczno – chemicznym, bo otwieramy już cztery oddziały z takimi samymi przedmiotami wiodącymi: po dwa w I i II LO. Dzieci, dla których zabrakło miejsc w I LO mogą kontynuować naukę w II LO. Decyzja o utworzeniu dodatkowej klasy o profilu europejskim została podyktowana faktem, iż był do niej tak samo liczny nabór, zaś żadna inna ze szkół prowadzonych przez Powiat Radomszczański nie oferuje możliwości kształcenia na tym kierunku. Nie możemy przedkładać dobra jednych uczniów nad drugich

– mówiła Ewa Gajzler, która zapowiedziała, że decyzja co do ostatecznej liczby tworzonych klas podjęta zostanie najpóźniej do piątku.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD