Budżet Obywatelski 2024: radomszczanie wybrali zwycięskie projekty

Reklama

Znane są już wyniki głosowania w 8. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku.


Głosowanie trwało od 11 do 17 grudnia br. Spośród 20 projektów, 7 zostało zarekomendowanych do realizacji w 2024 roku.

W głosowaniu udział wzięło 4 713 mieszkańców. Łącznie oddano 11 085 głosów.
Lista wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach 8. edycji oraz lista rankingowa projektów dostępna jest poniżej.


STRAŻnicy MIASTA – razem silniejsi

Celem projektu jest:
1.Zakup i doposażenie jednostek OSP działających na terenie miasta Radomska w środki ochrony osobistej strażaka oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych.
2.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Radomska.

Zaplecze szatniowo – sanitarne przy boisku na ul. Kukuczki

Celem projektu jest stworzenie zaplecza szatniowo – sanitarnego dla młodych sportowców oraz magazynu na sprzęt sportowy. To zadanie, dzięki któremu na obiekcie przy ul. Kukuczki przeprowadzona zostanie kolejna inwestycja przybliżająca to miejsce do stania się centrum aktywności ruchowej okolicznych mieszkańców: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Łączymy Sadową z 11 Listopada

Projekt zawiera położenie chodnika i założenie oświetlenia. Może też być ścieżka rowerowa lub deptak. Nasadzenia drzew i roślin, montaż ławek. Projekt będzie wykonaniem przejścia, którym poruszają się od dziesiątek lat mieszkańcy Radomska, którzy przechodzą z osiedla Kowalowiec i z pracy w ZMG Fameg do osiedla Batorego, w tym uczniowie do szkół ponadpodstawowych i przychodni lekarskich.

Planeta dzieci – plac zabaw przy PSP nr 7 w Radomsku

Cel Projektu: Stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i dostosowanego do różnorodnych potrzeb placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku. Projekt “PLANETA DZIECI” ma na celu stworzenie przestrzeni, która nie tylko umożliwi aktywność fizyczną, ale również stanie się miejscem integracji i edukacji dla dzieci i młodzieży.

Bezpieczne przedszkole

Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 10. W zakres budowy wchodzi demontaż starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową oraz zagospodarowanie przestrzeni zielonej wzdłuż ogrodzenia. Zwiększy to bezpieczeństwo dzieci oraz osób korzystających z obiektów sportowo- rekreacyjnych na tym terenie oraz właściwie zabezpieczy majątek przedszkola.

Magiczny dywan

Projekt obejmuje zakup 3 magicznych dywanów z pakietem gier, które w naturalny i przyjazny dzieciom sposób wspierają naukę i dostarczają dużo dobrej zabawy. Są to gry logiczne, sportowe i zręcznościowe, niektóre do zabawy w parach inne do rozgrywki wieloosobowej. Pakiet RATUJMY PLANETĘ uczy działań proekologicznych, jak: walczyć o czystość wód, utylizować śmieci, ponownie wykorzystywać surowce itp.

Rozbudowa chodnika wokół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Radomsku

W ramach projektu wykonana zostanie rozbudowa chodnika wokół południowej i zachodniej strony skrzydła PSP Nr 10 w Radomsku. Projekt będzie obejmował rozbiórkę starego chodnika wraz z wywozem oraz budowę nowego chodnika z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm na podłożu piaskowym i podsypce piaskowo – cementowej 5 cm.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD