BYŁA ULICA FUDALI. BĘDZIE KRÓLOWEJ BONY?

Reklama

Dekomunizacja ulic nie ominęła również Radomska. Zdaniem Wojewody Łódzkiego ulica Fudali w dzielnicy Kowalowiec powinna nosić nazwę Królowej Bony.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau decyzję o zmianie nazwy ulicy podjął po konsultacjach z Instytutem Pamięci Narodowej.  „Józef Fudala” ps. „Szczupak” (1911–1945) urodził się w 1911 r. w Popielarni w powiecie radomszczańskim w rodzinie chłopskiej. W dwudziestoleciu międzywojennym działał w organizacjach ludowych: Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” oraz w Stronnictwie Ludowym. Brał udział w strajkach chłopskich w latach trzydziestych. (…) Nawiązał w 1942 r. kontakty z działaczami komunistycznymi m. in. z przedstawicielem komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej – Henrykiem Sochą-Domagalskim. W październiku 1943 r., jako przedstawiciel ludowców, nawiązał współpracę z Komitetem Okręgowym PPR w powiecie radomszczańskim. Współpraca ta miała polegać na kolportażu i wymianie komunistycznej prasy czy podejmowaniu działań mających na celu dyskredytowanie Narodowych Sił Zbrojnych. Na innym zebraniu w marcu 1944 r. Fudala domagał się zacieśnienia współpracy pomiędzy ludowcami, socjalistami i komunistami. Na początku 1944 r. Fudala związał się ze środowiskiem prokomunistycznego Stronnictwa Ludowego „Wola Ludu”. W kwietniu 1944 r. wszedł w skład utworzonej przez komunistów Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku oraz uczestniczył w tajnych zebraniach PRN, odbywających się w mieszkaniu członka PPR – Stefana Rybaka ps. „Znachor”. W maju 1944 r. wystosował pismo do ludowców z innych powiatów, w którym przedstawił propozycję podjęcia współpracy z komunistami oraz połączenia BCh z komunistyczną Armią Ludową. Skutkowało to m.in. wchłonięciem kilku oddziałów BCh przez Armię Ludową. W lipcu 1944 r. brał udział w sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. W mieszkaniu Fudali w Popielarni odbywały się zebrania konspiracyjne ludowców oraz komunistów. Przechowywano również tam żołnierzy i partyzantów sowieckich. Apelował wówczas do ludowców i BCh o walkę z okupantem oraz „reakcyjnymi” NSZ. Został postrzelony 30 maja 1945 r. w Łodzi, gdzie brał udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej. Zmarł następnego dnia.” – czytamy w opinii IPN.

– Na zaskarżenie decyzji wojewody mamy 30 dni od dnia dostarczenia korespondencji. Będziemy badać sprawę i na pewno poprosimy wojewodę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie stwierdził, że w Radomsku funkcjonuje ulica tego konkretnego „Józefa Fudali”. Przecież jej nazwa to ulica Fudali. Nie wiemy, czy chodzi o Józefa Fudalę, związanego z władzami komunistycznymi, czy też patronem ulicy jest Józef Fudali – duchowny, doprowadzony do śmierci w komunistycznym więzieniu – mówi Karolina Turowska z biura prasowego magistratu.

Więcej w dwutygodniku „Pomiędzy Stronami”, w czwartek 22 lutego 2018 r.  

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD