Czy utworzona zostanie dodatkowa klasa w I LO w Radomsku? Jest odpowiedź Starostwa

Reklama

Jest odpowiedź Zarządu Powiatu Radomszczańskiego na apel rodziców dzieci, które nie dostały się do I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, w sprawie utworzenia dodatkowej klasy o profilu biologiczno-chemicznym.


Przypomnijmy, wczoraj (20 lipca) rodzice dzieci, które nie zakwalifikowali się do klasy o profilu biologiczno – chemicznym tworzonej w I LO w Radomsku, spotkali się z Zarządem Powiatu, który miał przeanalizować ich apel.

W komunikacie, jaki został opublikowany na stronach Starostwa w Radomsku czytamy, że utworzenie dodatkowej klasy o wspomnianym wyżej profilu w I LO “byłoby działaniem niezasadnym”. Pełna treść odpowiedzi poniżej:

W odpowiedzi na wniosek rodziców dzieci, które ubiegały się o przyjęcie do klasy o profilu biologiczno-chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku, a ze względu na brakującą liczbę punktów nie dostały się do niej, Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po wnikliwej analizie sytuacji podjął decyzję, że utworzenie dodatkowej klasy o takim samym profilu byłoby działaniem niezasadnym.

Jednocześnie Zarząd Powiatu wystąpił do dyrekcji I LO z rekomendacją rozszerzenia liczebności tworzonych klas pierwszych. Rozszerzeniem mieliby być objęci kandydaci – według kolejności uzyskanych punktów.

Organ prowadzący, analizując konsekwencje związane z koniecznością rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 równie licznej liczby abiturientów ósmych klas szkół podstawowych, zdecydował o wyrażeniu zgody na utworzenie w I LO w Radomsku w r. szk. 2022/2023 jednego dodatkowego oddziału – o profilu europejskim. Gdyby pozostał tylko jeden oddział o tym profilu kształcenia – uniemożliwiłoby to naukę bardzo znacznej grupie uczniów, z których została utworzona cała klasa. Uczniowie ci nie mieliby innej możliwości kształcenia w wybranym przez siebie profilu, gdyż klasa o tym rozszerzeniu edukacyjnym zaproponowana została tylko przez I LO.

Stworzenie ośmiu oddziałów klas pierwszych I LO w roku szkolnym 2022/2023 zakłóciłoby możliwości rekrutacyjne w kolejnym roku. Ponadto, do klasy pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym w roku szkolnym 2022/2023 w II LO zgłosiło akces 19 uczniów. Istnieją zatem możliwości zapewnienia edukacji uczniom w tamtej szkole.

Wyrażenie zgody na utworzenie tego dodatkowego profilu kształcenia w I LO wiązałoby się z niemożnością utworzenia oddziału o tym profilu w II LO, do którego zapisało się – jak wynika z dokonanych symulacji – blisko dwadzieścioro uczniów.

Podejmując decyzję, Zarząd Powiatu w pierwszej kolejności brał pod uwagę dobro uczniów w zakresie kierunku, na którym chcą kontynuować edukację, a także dobro uczniów już kształcących się w szkole, w powiązaniu z istniejącą bazą dydaktyczną oraz planowanym w przyszłości naborem kolejnych roczników młodzieży.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD