Dotacje na renowacje zabytków. W Radomsku ruszył nabór

Reklama

Prezydent Radomska ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w terminie do 7 sierpnia 2023 r. do godziny 12:00.

Zasady i tryb postępowania w sprawie udzielenia ww. dotacji określa Uchwała Rady Miejskiej nr LX/579/23 w Radomsku z dnia 24 lutego 2023 r.

Wzór wniosku oraz kartę oceny merytorycznej o udzielenie dotacji dostępne są również na stronie Radomsko.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta pod numerem tel. +48 44 685 44 77.


Czytaj też: Świat Bursztynu zawita do Radomska

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD