Istotne zmiany w powiatowym budżecie

Reklama

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały przekazującej 72.000 złotych na zakup separatora osocza krwi dla radomszczańskiego punktu pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi to jedna z ważniejszych decyzji podjętych przez radnych podczas Komisji Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego. Komisja obradowała w trybie zdalnym w poniedziałek 23 listopada.

Radni przychylili się do wielu zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Oprócz przesunięcia w ramach planu wydatków kwoty 72.000 zł na zakup separatora, dzięki któremu można będzie pozyskiwać w naszym szpitalu osocze (obecnie jeden z najskuteczniejszych leków ratujących najciężej chorych na COVID-19), zaopiniowano także:

– przesunięcie w ramach planu wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą kwoty 1.335.090 zł dla podległych jednostek oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz niezbędne wydatki rzeczowe;

– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 525.000 zł w związku z odstąpieniem w 2020 r. od zakupu nieruchomości na potrzeby utworzenia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej (ze względu na brak zjazdu spełniającego parametry zjazdu publicznego, GDDKiA odmówiła uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);

– przesunięcie w planie wydatków kwoty 64.593,04 zł – środki były zabezpieczone na zwrot dotacji w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku” (zwrócone środki zostały przeklasyfikowane przez Urząd Marszałkowski i wróciły do budżetu, trafią do rezerwy ogólnej);

– przesunięcie kwoty 25.000 zł z zadania „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla pensjonariuszy DPS w Radziechowicach” do zadania „Zakup miksera uniwersalnego dla DPS w Radziechowicach”. Po rozstrzygnięciu przetargu na siłownię pozostały do wykorzystania środki, które jednostka chce przeznaczyć na zakup miksera do kuchni;

– przesunięcie kwoty 4.388 zł z działu ,,pomoc społeczna” do działu ,,rodzina” celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wniosek PCPR);

– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z otrzymaniem środków na obsługę zadań związanych z COVID (40.000 zł) oraz większymi wpływami z tytułu obsługi cudzoziemców (20.000 zł). Środki zostaną przeznaczone na obsługę zadań nałożonych na Powiatowy Urząd Pracy;

– zmniejszenie planu dochodów i wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 3927E odc. Wola Blakowa – Krępa – Kol. Krępa o kwotę 15.000 zł. Środki pomocy finansowej z gm. Lgota Wielka nie zostaną wykorzystane z uwagi na przekroczenie zakładanej kwoty zamówienia w przeprowadzonych procedurach przetargowych;

– przesunięcie w ramach planu wydatków kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dotacji dla szkół niepublicznych w grudniu br. Zmiana wynika ze znacznego wzrostu liczby uczniów szkół niepublicznych.

Budżet ogółem po zmianach:

  • dochody – 126.755.338 zł,
  • wydatki – 132.651.281 zł,
  • deficyt – 5.895.943 zł,
  • wolne środki za rok 2019 – 5.404.569 zł,
  • nadwyżka budżetowa za 2019 r. – 2.141.374 zł,
  • spłaty kredytów i pożyczek – 1.650.000 zł.

Radni analizowali także projekt uchwały ,,w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Radomszczańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym” oraz przyjęli plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2021 roku.

(Informacja: Starostwo Powiatowe)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD