Jaka jest sytuacja na radomszczańskim rynku pracy?

Reklama

Sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz dane dotyczące wykorzystania środków przyznawanych na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową były jednymi z tematów poruszanych podczas Powiatowej Rady Rynku Pracy, która zebrała się 24 października.


Jak poinformowała Renata Koska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (według stanu na 31 sierpnia 2023 r.) stanowili 5,2 proc. aktywnej zawodowo ludności zamieszkującej teren naszego powiatu. W porównaniu do grudnia 2022 r. zanotowano niewielki wzrost bezrobocia – o 0,2 punktu procentowego. We wrześniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowanych było 2078 osób bezrobotnych, w tym: 1174 kobiety.

Członkowie Rady wysłuchali informacji o realizacji zadań przez PUP w Radomsku, w tym: o wykorzystaniu środków i rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową. Pozytywnie zaopiniowali również projekt przesunięcia środków Funduszu Pracy na finansowanie najbardziej oczekiwanych w naszym powiecie programów na rzecz promocji zatrudnienia, skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (m. in. zwiększenie puli pieniędzy na wypłacanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej).

PUP w Radomsku w pierwszej kolejności skupia się na działaniach mających na celu podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i szukające pracy. Wiodącą usługą rynku pracy jest pośrednictwo pracy, które ma na celu przede wszystkim pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy m.in. poprzez organizację giełd pracy (liczba giełd pracy: 181).


Czytaj też: Po raz pierwszy w historii w Radomsku przeprowadzono zabieg wszczepienia protezy głosowej

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD