Luxbud

Kiedy zakończy się przebudowa ulicy Kościowa w Radomsku?

Polonaisse

Przebudowa ulicy Ks. Kościowa w Radomsku miała zakończyć się w lipcu br. Jednak termin ten został przesunięty. Kiedy, więc remont ulicy zostanie ukończony?

Rozpoczęty jesienią 2021 roku remont ponadkilometrowego odcinka ulicy ks. Kościowa, miał się zakończyć po 11 miesiącach. Obecnie, choć prace są prowadzone, termin ukończenia został przesunięty.

Prace przy przebudowie ulicy Kościowa toczą się wolno, ale są prowadzone. Po rozmowie z kierownikiem budowy wiem, że w najbliższych dniach wykonana zostanie warstwa wiążąca, bitumiczna na jezdni. Niemniej 20 czerwca zostało złożone pismo do starostwa w Radomsku z prośbą o aneksowanie terminu tej umowy. Złożyło się na to wiele czynników m.in. roboty dodatkowe, które były wykonywane w grudniu zeszłego roku. Teraz również wystąpiły dodatkowe prace. Będzie to przebudowa 30-kilku studni telekomunikacyjnych znajdujących się na poboczach ulicy. Wykonawca chce, aby ten termin został przesunięty do 15 września tego roku – wyjaśnia Aleksander Broszkowski, naczelnik wydziału zarządzania drogami w starostwie powiatowym w Radomsku.

Koszty inwestycji rosną. W grudniu 2021 roku, starostwo musiało sfinansować dodatkowe, nieprzewidziane roboty kwotą 400 tys. zł. Wtedy problemem była betonowa konstrukcja jezdni pod modernizowanymi zatokami przystankowymi oraz zdzieranie grubszych warstw starej nawierzchni, niż to było przewidywane przez projektanta. Teraz trzeba będzie dołożyć dodatkowo 50 tys. zł. Pierwotnie koszty inwestycji wynosiły ponad 4,6 mln zł (powiat uzyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 242 038 zł dofinansowania, 500 000 zł z RFIL, 311 000 zł z budżetu Miasta Radomsko).

Prace obejmują wymianę konstrukcji jezdni, istniejącego, zniszczonego chodnika oraz wykonanie nowego ciągu pieszego i ścieżki rowerowej po przeciwnej stronie ulicy, a także remont zatok autobusowych. Przebudową objęta jest również infrastruktura podziemna. Zmodernizowana została stara sieć wodociągowa, a kanalizacja sanitarna została uszczelniona. Tarcza skrzyżowania z ul. 11 listopada (w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola) zostanie wyniesiona do poziomu chodnika. Wykonana zostanie również energetyczna linia kablowa dla potrzeb nowego oświetlenia ulicy, w ramach programu SOWA.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD