Które ulice w Radomsku będą remontowane?

Reklama

Na nadzwyczajnej sesji, zwołanej w czwartek (26 maja) w Urzędzie Miasta, radni m.in. uchwalili, że przekażą wsparcie finansowe na prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Radomsku inwestycje drogowe. Omawiany był również budżet.

Na dwóch drogach powiatowych w Radomsku prowadzone będą remonty. Miasto dołoży swoje środki finansowe do przebudowy ulicy Piastowskiej. A dokładniej zakres prac prowadzonych na ulicy Piastowskiej zakłada wykonanie nowej nakładki od skrzyżowania z ulicą Fabianiego, aż do ulicy Słowicza oraz remont skrzyżowania Piastowskiej i Leszka Czarnego. Z budżetu miasta przeznaczonych zostanie 900 tys. zł.

Drugą inwestycją drogową, w której miasto będzie partycypować to remont na ulicy Krasickiego. Na budowę chodnika przy ul Krasickiego między ul. Kościowa a Inwestycyjną i dalej do przystanku autobusowego oraz na przebudowę Krasickiego wraz z oświetleniem – od przejazdu kolejowego do ul. 11 Listopada, przeznaczonych ma zostać 300 tys. zł. Przetarg na tę inwestycję starostwo ma niebawem ogłosić. Oba zadania mają zostać wykonane jeszcze w tym roku. Przebudowane ma zostać również skrzyżowanie Krasickiego i Sierakowskiego, gdzie ma powstać rondo.

Oprócz tego na sesji przyjęto również zmiany w budżecie, które dotyczą następujących przedsięwzięć:

  • budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych 24 ha przy ul. Sucharskiego;
  • budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku;
  • Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – etap II;
  • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska – dofinansowanie;
  • Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej “Glinianki”;
  • Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku;
  • Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku;
  • – Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. ks. Karola Kościowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte.

Radni przyjęli uchwałę, w której dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1 823 363 zł. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody budżetu – 263 879 899 zł,

– wydatki budżetu to kwota 286 384 331zł.

Radni zajęli się również tematem oddania części nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony. Uchwała dotyczy kilku nieruchomości gruntowych, których tereny zostaną przeznaczone pod infrastrukturę techniczną niezwiązaną z potrzebami zarządzania drogami czy ruchu drogowego. Wydzierżawione nieruchomości z umieszczeniem przyłączy energetycznych, przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości prywatnych oraz zasilenia w energię elektryczną tłoczni – przepompowni ścieków. Wszystkie urządzenia pozwalają dostarczyć dla mieszkańców niezbędne media.

Czytaj też: Radny Rafał Dębski zabezpiecza pachołkami dziurę na ul.Architektów w Radomsku

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD