Nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy. Jaki jest stan bezrobocia w powiecie?

Reklama

W piątek 18 sierpnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, będące jednocześnie podsumowaniem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Latach 2019 – 2023. Przedstawiono na niej sprawozdanie o stanie bezrobocia w powiecie i planowanych działaniach w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej. Przedstawiono także skład Rady na nową kadencję.


Starosta Beata Pokora podziękowała dotychczasowym Członkom Rady za zaangażowanie i dobrą współpracę w zakresie kształtowania polityki pracy w powiecie. Następnie wręczyła powołania Członkom Rady na kadencję w latach 2023 – 2027, którą tworzą:

1.  Wojciech Ślusarczyk – Rada Powiatu Radomszczańskiego;

2.  Bartłomiej Biskup – Rada Miejska w Radomsku;

3.  Tomasz Ciecióra – „Radomszczańskie Porozumienie Społeczne”;

4.  Jadwiga Łysik – Stowarzyszenie „Razem dla Radomska”;

5.  Małgorzata Magiera – Rada Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Radomsku;

6.  Mariusz Zasępa – Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego;

7.  Zbigniew Łyczko – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku;

8.  Grzegorz Piwnik – Konfederacja „Lewiatan”;

9.  Roman Piotrowski – Rada OPZZ Województwa Łódzkiego;

10. Dorota Nowerska – Zarząd Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”;

11. Tomasz Kornacki– Stowarzyszenie „Wspólny Samorząd”.

Członkowie Rady w głosowaniu wybrali przewodniczącego. Został nim Tomasz Kornacki. Wiceprzewodniczącym wybrano Wojciecha Ślusarczyka.

fot. Starostwo Powiatowe

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, Renata Koska, omówiła sytuację na lokalnym rynku pracy za pierwsze półrocze. Na dzień 30 czerwca 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowanych było 2134 osób, w tym 1113 kobiet.

W porównaniu do kwietnia 2022 roku liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 246 osób, w tym kobiet o 92. Zanotowano 5,4 proc. stopę bezrobocia w powiecie radomszczańskim wynosiła i jest ona niższa o 0,1 proc. wobec stopy bezrobocia w województwie łódzkim (5,5 proc.), i niewiele  wyższa (o 0,4 proc.) niż w kraju (5,0 proc.). Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat. Stanowią one 25,1 proc. ogółu zarejestrowanych. Najwięcej bezrobotnych posiada wykształcenie podstawowe/gimnazjalne i poniżej. Jest to grupa 540 osób. Jednocześnie urząd zarejestrował 2141 stanowisk pracy.

Podsumowano realizację programów z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Radomszczański Urząd Pracy otrzymał w tym roku ponad 9,5 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych w powiecie. Pozyskał także dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości ponad 251 tys. zł na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Ponadto PUP dysponuje środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie ponad 554 tys. zł. A dodatkowo pozyskano 67,5 tys. zł z rezerwy KFS.

Urząd nieustannie monitoruje możliwość pozyskania środków, a jednocześnie racjonalnie je wydatkuje – mówi Renata Koska, dyrektor PUP w Radomsku.

W ramach prowadzonej racjonalnej polityki przedstawiono projekt przesunięć środków Funduszu Pracy z obszarów, które nie interesują klientów PUP, na finansowanie między innymi szkoleń, studiów podyplomowych oraz podejmowania działalności gospodarczej, bowiem radomszczański Powiatowy Urząd Pracy stawia na realne formy zapobiegania bezrobociu.

W I połowie 2023 roku ogłoszono 4 nabory wniosków. Do 30 czerwca zawarto 33 umowy na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ze wsparcia skorzystało 256 osób.

Od 1 czerwca Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim”, na którego realizację przeznaczone zostało ponad 11,4 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Będzie on realizowany do końca grudnia 2024 roku.

PUP realizuje także programy ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra, które kieruje do mieszkańców wsi, osób powyżej 50 roku życia i bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami.


Czytaj też: Powiat złożył wnioski do Polskiego Ładu. W planach remonty dróg

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD