O ekologii na co dzień, czyli konkurs Lokalne Ekopraktyki

Reklama

Ciekawe inicjatywy ekologiczne, zrealizowane w ciągu ostatniego roku m.in. przez KGW i OSP mogą zostać zgłoszone do konkursu “Lokalne Ekopraktyki” ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mogą to być np. proekologiczne miejsca spotkań, warsztaty ekologiczne, niemarnowanie żywności czy wreszcie sposoby na oszczędzanie energii.


Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki, różnorodne biologicznie ogródki, retencja wody, proekologiczne miejsce spotkań, wymiana sąsiedzka, warsztaty ekologiczne, naprawy w duchu no-waste, niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.

Zgłoszenia do konkursu

Formularz należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekopraktyki@klimat.gov.pl w następujący sposób:

  1. uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza;
  2. opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza;
  3. wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
  4. przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres e-mail: ekopraktyki@klimat.gov.pl.

Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word.

Nagrody

  1. Pierwsze miejsce – 10 000 zł
  2. Drugie miejsce – 7 000 zł
  3. Trzecie miejsce – 4 000 zł

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 000 zł.

E-book „Lokalne Ekopraktyki”

Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany e-book „Lokalne Ekopraktyki”, opisujący najlepsze zrealizowane inicjatywy. Zbiór ten, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych organizacji lokalnych oraz osób indywidualnych.

Harmonogram konkursu:

  • ogłoszenie konkursu – 7 sierpnia 2023 r.
  • ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 8 września 2023 r.
  • ogłoszenie wyników – do 2 października 2023 r.

Kontakt: e-mail: ekopraktyki@klimat.gov.pl, tel. kom.: 536 220 954 (czynny w dni robocze w godz. 8-16).

Pliki do pobrania oraz więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki


Czytaj też: Do 95% dofinansowania na OZE w Radomsku

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD