Podpisano porozumienie w sprawie przebudowy ulicy Brzeźnickiej w Radomsku [FOTO i VIDEO]

Reklama

W piątek, 21 lipca w Urzędzie Miasta w Radomsku zostało podpisane porozumienie pomiędzy urzędem, a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie kompleksowej przebudowy ulicy Brzeźnickiej.


Zgodnie z treścią porozumienia ulica Brzeźnicka na odcinku od ul. Łódzkiej do obwodnicy miasta tj. do Ronda Polskich Lotników Września 1939 r. zostanie poddana kompleksowej przebudowie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z urzędem miasta, a po jej dokonaniu zostanie pozbawiona kategorii drogi krajowej.

Mamy już decyzję ministra infrastruktury. Przyznano środki na tę przebudowę. W tym porozumieniu mamy wpisane kwoty. Radomsko przeznaczy 5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz na odwodnienie poza pasem drogowym o długości 450 metrów na ulicy Brzeźnickiej. Na budowę kanalizacji będziemy lada moment ogłaszać przetarg. GDDKiA będzie głównym inwestorem całego zadania – mówił prezydent Jarosław Ferenc.

To będzie kompleksowa przebudowa ulicy Brzeźnickiej w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku ponad 2 km. Wiemy w jakim stanie technicznym jest ta droga, brakuje m.in. chodników, ścieżki rowerowej. To wszystko w ramach tego projektu, na który pozyskaliśmy z ministerstwa infrastruktury środki w kwocie ponad 60 mln zł, zostanie wykonane. Do końca wakacji planujemy zgłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Inwestycja będzie realizowana w systemie “projektuj i wybuduj” – zapewniał zastępca dyrektora GDDKiA Oddziału Łódź ds. inwestycji Sławomir Mikołajczyk.

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje, m.in.:

 • wymianę konstrukcji jezdni,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę chodnika,
 • budowę lub przebudowę zatok autobusowych,
 • budowę kanału deszczowego,
 • budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bytnara,
 • budowę kanału sanitarnego w pasie drogi krajowej nr 42,
 • budowę oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 • przebudowę wodociągu,
 • odtworzenie zjazdów,
 • wprowadzenie zmian i uzupełnień w organizacji ruchu.

Całkowita wartość zadania to ok. 66 mln złotych.

Kiedy rozpoczną się prace, jak wygląda harmonogram?

Zakładamy, że całość prac powinna trwać w latach 2024 do 2028. Rok potrwa projektowanie tego zadania – mówił prezydent.

Finansowanie inwestycji zostanie podzielone w następujący sposób:

 • Miasto Radomsko przeznaczyło kwotę 3.910.324,00 PLN w latach 2024-2027 na budowę kanału sanitarnego w pasie drogi krajowej nr 42 w ramach zadania “Przebudowa drogi krajowej nr 42 w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście”.
 • Środki finansowe na budowę kanalizacji deszczowej poza pasem drogi krajowej nr 42 zostały zabezpieczone w ramach zadania “Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Radomska – Polski Ład II – Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta”.

Łącznie kwota: 5.065.144,00 PLN (wykorzystane w latach 2024 – 2028) – środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska

 • Pozostałą kwotę tj. 61.184.856,00 PLN uwzględnioną w Programie Inwestycji i uzgodnioną przez Ministra Infrastruktury w dniu 22.06.2023 r., GDDKiA przeznaczy na sfinansowanie wykonania dokumentacji, nadzoru oraz realizację inwestycji.

Zamiana dróg krajowych na terenie miasta

21 lipca podpisane zostało też drugie porozumienie z GDDKiA, które po zakończonych inwestycjach zmieni kategorie niektórych ulic w mieście. Docelowo po przebudowie ul. Brzeźnickiej oraz wybudowaniu kolejnego odcinka obwodnicy miasta status dróg gminnych zostaną pozbawione ulice Unii Europejskiej oraz odcinek obwodnicy do ronda Honorowych Dawców Krwi. Natomiast ulica Łódzka zostanie przejęta w zarząd przez GDDKiA.

Po wybudowaniu przez GDDKiA obwodnicy południowej, zakładamy, że nasza miejska obwodnica stanie się krajową. Natomiast ulica Brzeźnicka od ronda do ulicy Krakowskiej będzie drogą gminną. Także drogami gminnymi będą ulice Mickiewicza i Przedborska. Natomiast ulica Krakowska i Narutowicza mają stać się drogami wojewódzkimi. Co istotne w tym porozumieniu, zawarte jest, że Radomsko będzie mogło w pasie drogowym drogi krajowej realizować kanalizację sanitarną zarówno na ulicy Narutowicza, co lada moment będzie robić, ponieważ GDDKiA będzie budować tam chodnik. Na tę budowę mamy przyznane środki w kwocie 5 mln zł. Będziemy również mogli projektować kanalizację na ulicy Przedborskiej, aby północno-wschodnią część naszego miasta również podłączyć do kanalizacji, chodzi tu głównie o ulice Przedborską, ale również o ulicę Krańcową – tłumaczył prezydent.

Inwestycja wpłynie znaczącą na poprawę warunków komunikacyjnych w Radomsku, zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Zanim się tak jednak stanie, trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami i zmianą organizacji ruchu drogowego.

Poniżej film z podpisania, źródło urząd miasta w Radomsku.Czytaj też: Blisko 60 milionów zł na remonty dróg w Radomsku [VIDEO]

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD