Pomoc dla dzieci w kryzysie psychicznym. Trzy nowe ośrodki w województwie łódzkim

Reklama

Dzieci i nastolatki w kryzysie psychicznym od 1 stycznia 2024 r. mają do dyspozycji kolejne miejsca, w których otrzymają pomoc w ramach umowy z NFZ. Łódzki NFZ zakontraktował w Sieradzu nowy ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzież oraz 2 centra zdrowia psychicznego z oddziałem dziennym i poradnią zdrowia psychicznego w Pabianicach i w Łodzi.


Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny są podstawą nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pomocy udzielają tu specjaliści – psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Mogą tu zgłaszać się – bez skierowania – rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ośrodkach można skorzystać m.in. z porady psychologicznej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyty, porady domowej lub środowiskowej. Praca ośrodków jest oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Dlatego ważne jest, aby ośrodek był jak najbliżej domu.

Od 1 stycznia 2024 r. młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą korzystać z ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (I poziom) prowadzonego przez Wolmed w Sieradzu. W Sieradzu taka pomoc jest udzielana już od kwietnia 2020 w ośrodku I poziomu prowadzonym przez NZOZ MarkMed. Jednak ze względu na liczbę nastolatków w powiecie, chcąc polepszyć dostęp do tej opieki i skrócić czas oczekiwania na pomoc Łódzki NFZ zakontraktował świadczenia psychologów i psychoterapeutów w dodatkowym ośrodku.

Umowę z Łódzki NFZ od 1 stycznia mają Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Łodzi i Pabianicach. Centra działają na drugim z trzech poziomów nowego modelu, w jaki zorganizowana jest ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tu młodzi pacjenci z zaburzeniami nastroju, nerwicami związanymi ze stresem, zaburzeniami psychotycznymi uzyskają fachową wielospecjalistyczną pomoc. Centra prowadzą poradnie zdrowia psychicznego oraz oddziały dzienne psychiatryczno-rehabilitacyjne dla dzieci (trzeba mieć do nich skierowanie). W Centrach jest lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży, a pacjenci wymagający intensywniejszej opieki mogą skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Na oddziale dziennym podopieczni mają opiekę lekarską i pielęgniarską, leki, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, edukację i konsultacje dla rodzin.

Od 1 stycznia w naszym regionie jest już 31 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Przeanalizowaliśmy potrzeby o możliwości i chcemy dalej poprawiać dostęp do tego rodzaju opieki, dlatego ogłosiliśmy kolejne konkursy ofert w Łodzi oraz powiatach: pabianickim, bełchatowskim, tomaszowskim, zgierskim – mówi Artur Olsiński dyrektor ŁOW NFZ.

Z raportu NFZ na temat depresji wynika, że w Polsce rośnie liczba pacjentów poniżej 18. r.ż. , którzy skorzystali z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. W 2019 korzystało ich 39 tys., w 2021 r. już o 22% więcej – 56,7 tys.

Łódzkie ma jeden z najwyższych w Polsce odsetków osób, czyli 4,9 %, w stosunku do ludności województwa, które w 2021 roku zrealizowały co najmniej jedną receptę na refundowany lek przeciwdepresyjny. Z danych ŁOW NFZ wynika, że w 2022 r. 17-latkom w Łódzkiem lekarze wypisali 10 675 opakowań leków przeciwdepresyjnych (22 314 – tylu jest wszystkich 17-latków w Łódzkiem).

*raport NFZ o depresji: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-depresja

Placówki z umową z NFZ od 1 stycznia 2024:

  • Pabianickie Centrum Medyczne (Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci; Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci), Pabianice ul. Jana Pawła II 68, tel. 42 225 39 30 (II poziom referencyjny);
  • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi ul. Mielczarskiego 35 (Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci; Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci), tel. 42 616 35 35 (II poziom referencyjny);
  • Wolmed Poradnia psychologiczna dla dzieci, Sieradz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 92/94, tel. 695 386 820 (I poziom referencyjny).

Lista wszystkich placówek I, II i III poziomu psychiatrii dla dzieci:


Czytaj też: Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD