Magdalena Spólnicka

Ponad 11 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych [FILM]

Dobre wiadomości dla osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pozyskał ponad 11 milinów ze środków Unii Europejskiej na aktywne formy wsparcia osób poszukujących zatrudnienia.


Projekt będzie realizowany od 01.06.2023 r. do 31.12.2024 r.

Wartość projektu w roku 2023: 5 720 020,80 zł

Wartość projektu w roku 2024: 5 720 020,80 zł

Planowane do realizacji formy wsparcia:

 • staże dla 277 osób,
 • bony na zasiedlenie dla 18 osób do 30 roku życia,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 152 osób,
 • prace interwencyjne dla 47 osób.


Grupa docelowa:

Minimum 60% uczestników projektu muszą stanowić osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Radomsku będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • kobiety,
 • osoby młode (w wieku 18-29 lat),
 • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym)

Ocena kompetencji cyfrowych osób młodych:

W przypadku wsparcia osób w wieku 15-29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony jest ocena umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Harmonogram naborów wniosków.

1. od 01.06.2023 r. do wykorzystania limitu środków: –

 • nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych,
 • nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia,

2. od 5 do 14.06.2023 r. – nabór wniosków o zorganizowanie stażu;

3. od 12 do 16.06.2023 r. – nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów: 

 • staże, bony na zasiedlenie – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12, 
 • prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65, 
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38. nr 26,

Czytaj też: Utrudnienia na A1. Ruszają prace gwarancyjne

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD