Ponad 2,2 mln zł na rehabilitację zawodową i społeczną dla niepełnosprawnych mieszkańców Radomska

Radni podjęli bardzo ważną dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu radomszczańskiego uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 r. Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosić będzie – 2 297 190 zł.

Zagadnienia związane z podziałem środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych omawiane były początkowo na komisji zdrowia i pomocy społecznej (29 marca), a dzień później na sesji rady powiatu. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez starostwo w 2022 roku, środki mają zostać rozłożone następująco.

Na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej przeznaczona ma zostać 963 840 zł.

Na zadania związane z rehabilitacją zawodową przeznaczona jest łączna kwota 240 tys. zł. Pieniądze rozdzielone mają zostać m. in. na:

 • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy – 15 000 zł;
 • udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 100 000 zł;
 • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 100 000 zł;
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy – 5 000 zł;
 • finansowanie szkoleń – 10 000,00 zł;
 • zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę – 10 000 zł

Na rehabilitację społeczną przeznaczona jest kwota 1 093 350 zł. Z podziałem na:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 222 000 zł;
 • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 52 560 zł;
 • dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane na zlecenie powiatu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe – 40 000 zł;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych, w tym: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 15 000 zł, dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 388 790 zł;
 • dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych: architektonicznych – 260 000 zł, technicznych – 100 000 zł, barier w komunikowaniu się – 15 000 zł.

Na komisji zdrowia radni zapoznali się dodatkowo ze wstępną informacją dotyczącą bieżącej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Pro Familia” i Szpitala Powiatowego za 2021 rok oraz ich wyników finansowych w pierwszych miesiącach 2022 r. Obie placówki w minionym roku wykazują zysk netto.

CZYTAJ TEŻ: W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD