Luxbud

PRZEBUDOWA ULICY KRASICKIEGO LEKARSTWEM NA JEJ ZAPADANIE. NA PLANACH SIĘ KOŃCZY…

Polonaisse

Ulica Krasickiego w Radomsku w ostatnim czasie sprawiała problemy kierowcom.  Powód: ulewne deszcze doprowadziły do jej dwukrotnego zapadnięcia. Owszem, usterki zostały naprawione, ale problem pozostał.

krasickiego

Problem nie pojawił się jednak kilkanaście dni temu. On ciągnie się latami. Po raz pierwszy jezdnia na Krasickiego zapadła się w 2010 roku. W kolejnych latach w jezdni pod wpływem deszczy powstawały następne dziury. Ostatnio jezdnia na Krasickiego zapadała się 13 i 27 lipca.

– Ulica Krasickiego to jest droga powiatowa. Moim zdaniem wymaga całkowitej przebudowy. Tam jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, która została wybudowana kilkadziesiąt lat temu. Kanalizacja ta wymaga przebudowy. Według mnie powinniśmy wspólnie pomyśleć ze starostwem o przebudowie tej drogi – zauważa prezydent Jarosław Ferenc.

Faktycznie, zarządcą ulicy Krasickiego jest powiat radomszczański. Kanalizacja jest natomiast własnością miejskiej spółki: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

– Całą przyczyną tych awarii jest zły stan kanalizacji sanitarnej znajdującej się pod jezdnią, a której właścicielem jest PGK – twierdzi Aleksander Broszkowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku. – Prowadziliśmy już kilka rozmów. Dziś (wtorek 2 sierpnia – dop. red.) wysłaliśmy kolejne pismo. Dopóki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie wyremontuje kanalizacji sanitarnej w sposób skuteczny, a nie punktowo gdzie są awarie, dopóty nie możemy marzyć o jakichkolwiek planach co do remontu tej ulicy, która jak by nie patrzył znajduje się w fatalnym stanie  – dodaje urzędnik starostwa.

Pyta starostwo. Pytamy i my.  Co odpowiada PGK?

„Kanalizacja sanitarna w ulicy Krasickiego poddawana jest sukcesywnej renowacji w ramach posiadanych środków finansowych. Naprawy te odbywają się w sposób bezwykopowy, aby zminimalizować utrudnienia dla ruchu pojazdów. W 2013 roku dokonano naprawy kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. 11-go Listopada w kierunku bocznicy kolejowej firmy „Fameg” oraz na wysokości z skrzyżowania z ul. Kościuszki za łączną kwotę około 67 tys. złotych.

W 2014 roku dokonano całkowitej wymiany kanalizacji sanitarnej w ul. Krasickiego na odcinku od ul. Sucharskiego do bocznicy kolejowej firmy „Fameg” za kwotę około 110 tys. złotych.

W roku bieżącym, po usunięciu awarii przy skrzyżowaniu z ul. Młodzowską wykonano naprawę bezwykopową na odcinku od ulicy od ul. 11 – go Listopada do naprawionego w 2013 roku odcinka w okolicach skrzyżowania z ul. Kościuszki za kwotę około 90 tys. złotych. Pragnę zauważyć, że do awarii kanalizacji sanitarnej dochodzi tylko podczas intensywnych opadów. Przyczyną tego jest nielegalne odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Wyjaśniam, że zapadnięcie jedni w dniu 27 lipca nie było bezpośrednio związane z awarią kanalizacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna na tym odcinku była już naprawiona). Przyczyną zapadnięcia był ubytek podbudowy pod jezdnią, który powstał podczas wcześniejszej awarii mającej miejsce 13 lipca. Ubytku tego nie można było wcześniej wykryć.

Informuję, że stan kanalizacji sanitarnej w ulicy Krasickiego jest stale monitorowany. Będzie on sukcesywnie poddawany renowacji w ramach potrzeb i posiadanych środków finansowych” – wyjaśnia prezes PGK Marek Glądalski.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD