Przemoc w rodzinie. Statystyki w powiecie radomszczańskim

Reklama

W czwartek, 15 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego. Radni rozmawiali m.in. o przemocy w powiecie radomszczańskim i sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.


Radni zapoznali się z przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku informacją na temat wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2022 r. Ze statystyk wynika, że w PUP zarejestrowanych jest 167 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym poszukujących pracy: 7).

Bezrobotni z niepełnosprawnością

Biorąc pod uwagę kryterium poziomu wykształcenia, podobnie jak w roku poprzednim, w 2022 r. najwięcej bezrobotnych z niepełnosprawnością posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (50 osób), najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (18 osób). W 2022 r. najczęściej zgłaszanymi do PUP ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych były: operator maszyn i urządzeń (15), pracownik produkcji (10), pracownik ochrony (4). Ogółem zgłoszono ponad 250 ofert dla niepełnosprawnych.

Przemoc w powiecie

Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji w minionym roku „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2022-2027.

W 2022 r. udokumentowano 277 przypadków przemocy w rodzinie. W 239 przypadkach sprawcami byli mężczyźni, w 38 – kobiety. Osoby pokrzywdzone to 292 kobiety, 187 mężczyzn i 176 dzieci. Podobnie, jak w latach poprzednich, wraz z przemocą współwystępują najczęściej zjawiska z zakresu patologii społecznej: alkoholizm, niezaradność życiowa, brak umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, ubóstwo, bezrobocie.

Przedmiotem obrad była także ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

Finanse placówek medycznych

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA oraz Szpitala Powiatowego w Radomsku za 2022 r. Obie placówki przyniosły zysk.

Komisja zapoznała się także z informacją na temat sytuacji finansowej obu placówek za I kwartał 2023 r. Za ten okres odnotowano straty, jednak ze względu na specyfikę rozliczeń z NFZ faktycznego stanu finansów placówek medycznych nie odzwierciedlały nigdy wyniki finansowe za pierwsze miesiące roku. Obecnie obie placówki notują już zysk.


Czytaj też: Blisko 6000 nowych pasażerów komunikacji miejskiej

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD