PUP Radomsko: Nabór wniosków o wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

Reklama

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza następujące nabory wniosków:

  1. dla pracodawców: o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
  2. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu: o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 do 5 sierpnia 2022 r.

W ramach limitu podstawowego pozostała do dyspozycji kwota 85 000,00 zł. Dodatkowo PUP dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G. w wysokości 60 000,00 zł.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach takich, jak osoby bezrobotne, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

  • wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD