PUP w Radomsku ogłasza nabór wniosków

Jubiler Ako

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza następujące nabory wniosków:


 1. dla pracodawców i przedsiębiorców:
  • o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu;
  • o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
 2. dla pracodawców:
  • o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
 3. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:
 • o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
 1. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu*:
  • o sfinansowanie szkoleń;
  • studiów podyplomowych;
  • bonu na zasiedlenie;
  • bonu szkoleniowego.

* Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach takich jak osoby bezrobotne, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne finansowane jest ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji podstawowych usług i instrumentów rynku pracy.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 5 do 14 czerwca 2023 r.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

  • staże, bony na zasiedlenie – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,
  • prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65,
  • szkolenia, bony szkoleniowy, studia podyplomowe – pokój nr 19, tel. 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42,
  • wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności
   w formie spółdzielni socjalnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Czytaj też: Nowy wóz bojowy dla OSP Stobiecko Miejskie

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD