Radni przyjęli zmiany w budżecie

Reklama

W środę, 24 maja obradowała LXV sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego.


Radni jednogłośnie uchwalili Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego na lata 2023 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku.

Radni przyjęli także szereg zmian w budżecie powiatu na rok 2023, m. in. przesunięte zostały fundusze na modernizację sieci internetowej w SOSW w Radomsku; modernizację dachu budynku DPS w Radomsku, 200.000 zł z rezerwy ogólnej na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu endoskopu z wyposażeniem; zwiększono dochody o kwotę 953.633 zł w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych: w Starostwie Powiatowym w Radomsku, DPS w Radomsku i w Radziechowicach, wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku PO-W Kamil w Strzałkowie.

Radni uchwalili tryb i zasady ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli oraz tekst jednolity regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański.

Rada Powiatu przyjęła także regulamin korzystania ze strzelnicy wirtualnej, która ma powstać w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. Przyjęcie regulaminu było konieczne dla złożenia wniosku o dofinansowane stworzenia tej strzelnicy.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD