Rusza program Opieki wytchnieniowej

Reklama

Rusza program Opieki wytchnieniowej – edycja 2024. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.


Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo udziału w programie posiadają osoby, które:

 • mają niepełnosprawność sprzężoną tj. posiadają orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności,
 • wymagają wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności ze wskazaniami w pkt.7 i 8 orzeczenia,
 • stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

W przypadku dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w programie, o kolejności przyjęcia decyduje wynik zamieszczony w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

W celu zgłoszenia udziału, należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • kartę zgłoszenia;
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – dzieci do ukończenia 16. roku życia lub osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia, posiadające kopię orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne ( I grupa z ZUS, KRUS);
 • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną;
 • kartę pomiaru skali FIM;
 • klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 MOPS w Radomsku;
 • klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgłoszenia do programu można kierować:

 • osobiście – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sadowa 5 w Radomsku, w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Nabór będzie otwarty do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne, realizowane do grudnia 2024 r.

Pliki do pobrania: w tym Regulamin określający zasady realizacji Programu 2024, Oświadczenie Opiekuna Faktycznego Programu Opieki wytchnieniowej, skala FIM, Klauzula informacyjna RODO MOPS w Radomsku, Klauzula RODO MRiPS oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie urzędu miasta.


Czytaj też: Uważaj na fałszywe bony lekowe. NFZ ostrzega!

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD