Ruszył nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe

Reklama

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie przez zarząd powiatu radomszczańskiego nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Radomsku (parter) w terminie do 15 listopada 2023 roku.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wszystkie osiągnięcia z przebiegu kariery, ale tylko w przypadku, kiedy wniosek składany jest  po raz pierwszy, a osiągnięcia w nim wskazane nie były jeszcze przedmiotem rozpatrywania w poprzednich latach.

Nagrody i wyróżnienia to wyraz uznania samorządu za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu oraz promocję powiatu radomszczańskiego na arenie międzynarodowej lub krajowej dla:

  • osób fizycznych –zrzeszonych w klubach sportowych lub stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę i działających na terenie powiatu radomszczańskiego – za prezentowany przez nie poziom i osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  • trenerów – prowadzących szkolenie zawodników klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej mających siedzibę i działających na terenie powiatu radomszczańskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  • innych osób: działaczy klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej, promotorów sportu lub organizatorów zawodów sportowych, wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie radomszczańskim.

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz wnioski dostępne są na stronie Radomszczański.pl.


Czytaj też: Medale dla zapaśników radomszczańskiego UKS

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD