CO SIĘ DZIEJE W SOSW W RADOMSKU?

Reklama

Sytuacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym w Radomsku oraz podejrzenia co do nieprawidłowości, do których dochodziło w tej placówce, były tematem konferencji prasowej zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Członek Zarządu Powiatu Urszula Rorat oraz naczelnik Wydziału Edukacji Grzegorz Szymczak, odnosząc się do publikacji Gazety Radomszczańskiej, podkreślali, że o ewentualnym przekroczeniu prawa przez poprzedniego dyrektora SOS-W poprzez nieprawidłowe wypełnianie dokumentacji można będzie mówić dopiero po szczegółowym wyjaśnieniu sprawy.

Urszula Rorat: – Nie jest prawdą, iż organ prowadzący, którym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego jest Starostwo Powiatowe w Radomsku, uchylał się od udzielenia pomocy obecnej dyrektor placówki. Żadnego dyrektora nie zostawiamy bez pomocy, trzeba jednak podkreślić, że organ prowadzący, jakim jest starostwo, nie może wkraczać w dziedzinę kompetencji nadzoru pedagogicznego, jaki sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania. O tym, że w placówka ma problem z zarejestrowaniem niektórych uczniów, w tzw. Systemie Informacji Oświatowej pani dyrektor poinformowała starostwo w lipcu 2017 r. W pierwszym momencie łączono to z modernizacją systemu, po analizie ustalono jednak, że problem dotyczy rejestracji uczniów ze szkoły przysposabiającej do pracy działającej w SOS-W. Są to dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub głębokim, które po ukończeniu gimnazjum były zapisywane do szkoły przysposabiającej do pracy, a po ukończeniu tej ostatniej szkoły – ponownie były do niej zapisywane.

Przepisy mówią, że nauką w Ośrodku mogą być objęte dzieci do 24 roku życia.

Jednak w obecnej sytuacji pojawiła się wątpliwość czy ponowne zapisywanie do szkoły jest prawnie dopuszczalne. Zasugerowaliśmy, aby pani dyrektor skierowała w tej sprawie do ministerstwa oświaty pismo z pytaniem, czy dzieci, o których mowa mogą, po raz drugi chodzić do szkoły. Wiemy, że dotąd odpowiedź z ministerstwa nie nadeszła.

Czekamy na rozstrzygnięcie, czy faktycznie tak nie można robić.

W obliczu rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018 zajęliśmy się głównie problemem dzieci, które zostały do tej szkoły zapisane ponownie.

W efekcie rozmów z kierownictwem SOS-W ówczesny dyrektor Ośrodka poinformował rodziców uczniów przyjętych po raz drugi do I klasy szkoły przysposabiającej do pracy, że ze względu na wątpliwości nie mogą uczęszczać do tej szkoły. Inaczej rozwiązany został problem dzieci, które decyzją Rady Pedagogicznej uzyskały promocję do klasy II i III.

Z uwagi na fakt, że dzieci te nie były jedynymi uczniami tych klas (ich odejście nie spowodowało likwidacji klas) ustalono, że do momentu uzyskania odpowiedzi z ministerstwa będą one nadal uczniami szkoły. Taki arkusz organizacyjny został też zatwierdzony.

W międzyczasie SOS-W objęte zostało kontrolą kuratorium. W tym tygodniu, w środę, dowiedzieliśmy się, że kontrola kuratorium stwierdziła liczne nieprawidłowości, nie tylko dotyczące zgłaszania uczniów do SIO, ale też m.in. dotyczące rekrutacji kandydatów do szkoły, zapisów w statucie SOS-W oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z tym Kuratorium przekazało szereg zaleceń pokontrolnych.

Grzegorz Szymczak, naczelnik Wydz. Edukacji: – To przykre, że w artykule zostało przedstawione, że starostwo zostawiło Panią Dyrektor samą z problemem, bo to nieprawda. Jej pisma skierowane przez nią do organu prowadzącego dotyczyły, nie podejrzeń, że doszło do wyłudzenia subwencji, lecz sytuacji uczniów, a ten problem został przecież rozwiązany pod koniec sierpnia. Na temat podejrzeń co do wyłudzenia pani dyrektor nie kontaktowała się ani pisemnie, ani ustnie. Nie informowała też o fakcie skierowania sprawy do prokuratury. Nie przekazała do starostwa żadnych dokumentów w tej sprawie.

Dalsze kroki podejmowane będą po otrzymaniu ustaleń prokuratury.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD