Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy – mogą legalnie podjąć pracę

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż 12 marca bieżącego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Główne założenia ustawy w zakresie Pracy:

  1. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
  2. Pracodawca ma jeden obowiązek – zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
  3. Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.
  4. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak dla obywateli RP, z tym, że rejestrować będą mogły się również osoby starsze tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
  5. Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy, w szczególności będą mogli korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Projektowane regulacje umożliwią obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz umożliwią skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.
  6. Powiatowe urzędu pracy będą mogły rejestrować obywateli ukraińskich nie posiadających kompletu dokumentów jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Osoby te jednak muszą wylegitymować się i potwierdzić swoją tożsamość.
  7. W ustawie wprowadzono regulacje zgodnie z którymi obywatele Ukrainy przebywający na terytorium RP legalnie na podstawie specustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jedynym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej będzie uzyskanie numeru PESEL.

Громадяни України  можуть легально працювати .

Повітовий центр зайнятості в м. Радомську інформує , що 12 березня 2022 р. Президент Польщі Анджей Дуда  підписав закон про допомогу громадянам України в зв’язку з збройним конфліктом на її території. Новий проект набуде чинності з дати його опублікування в «Журнал законів» і буде діяти заднім числом з 24 лютого 2022 року.

Громадянин України, який прибув на територію Польщі безпосередньо з території України  в зв’язку з військовими діями, які там  відбуваються , та кожний громадянин України, який  зараз перебуває легально в Польщі  може бути легально працевлаштований в кожного з працедавців Польщі без жодних додаткових формальностей.

Детальну інформацію можна отримати в приміщенні Повітового центру зайнятості в м. Радомську, який знаходиться на вул. Тисячоліття,2, каб.№ 29. Також можна зателефонувати на номер 515 471 400 або 44 683 73 54-56, -58, -62, та натиснувши внутрішній номер 70, або також написавши на електронну адресу ua@pup-radomsko.pl

Подані вище контакти зв’язку  обслуговуються українською мовою

Czytaj też: Trzynastki trafią do emerytów w kwietniu. Ile wyniosą “na rękę”?

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD