Start konkursu Mikrogranty w Łódzkiem 2023

Reklama

Ruszył konkurs w ramach Programu „Mikrogranty w Łódzkiem 2023″. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w obszarze samoorganizacji oraz pozytywny wpływ na możliwości obywateli w realizacji inicjatyw oddolnych.


MIKROGRANTY, czyli co?

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw oraz środki na inicjatywy, wzmocnienie potencjału i rozwój młodych organizacji pozarządowych ze wskazanych powiatów województwa łódzkiego w wysokości:

od 1000,00 zł do 5000,00 zł.

Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gmin i miejscowości powiatów woj. łódzkiego wskazanych w regulaminie oraz na rzecz ww gmin i ich mieszkańców.

Obszar objęty Programem Mikrogranty w Łódzkiem 2023 to powiaty woj. łódzkiego:

bełchatowski / kutnowski / łęczycki / łowicki / Miasto Łódź / opoczyński / pajęczański / piotrkowski / Piotrków Trybunalski / radomszczański / sieradzki / wieluński / wieruszowski

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK na realizację inicjatywy w ramach KONKURSU NA MIKROGRANTY?

Wnioski na realizację inicjatywy grupy nieformalnej mieszkańców lub na realizację inicjatywy, wzmocnienie potencjału i rozwój młodej organizacji pozarządowej składane są wyłącznie w Generatorze znajdującym się na stronie Operatora: www.opus.org.pl, w zakładce Konkursy

KIEDY złożyć wniosek?

Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia konkursu do 17.07.2023 r (do godziny 16.00). 

Realizacja projektów powinna zawierać się w okresie: od 07.08. 2023 r. do 20.11.2023 r. 

KTO może złożyć wniosek? 

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy oraz działania na wzmocnienie potencjału i rozwój młodych organizacji podejmowane przez:

GRUPY NIEFORMALNE – nie mniej niż trzy osoby, mieszkańcy woj. łódzkiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie ww powiatów woj. łódzkiego oraz na rzecz ich mieszkańców. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW wyłącznie za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o DPPiW użyczającej jej osobowości prawnej (PATRONA).

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł)


Czytaj też: Spędź lato w bibliotece [PROGRAM]

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD