Trwa sesja Rady Miejskiej

Reklama

Rozpoczęła się LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku. Dzisiejszy porządek obrad liczby 23 punkty.


Dotychczas radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska i zmiany uchwały budżetowej. Radni pochyli się również nad petycją Radomszczańskiego Alarmu Smogowego w sprawie dzikich wysypisk śmieci.

Zmiany w uchwale budżetowej w zakresie gospodarki komunalnej dotyczą zwiększenia budżetu o 1 mln 167 tys. zł po stronie dochodów, jak i wydatków. Najistotniejsze to wydatki w zakresie usług remontowych na drogach, które zwiększono o 1 mln 200 tys. zł – w tym dofinansowanie w wysokości 660 tys. zł. Jest to związane z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulic Korczaka i Zgody.

Radni pochyli się także nad petycją Radomszczańskiego Alarmu Smogowego w sprawie usunięcia nielegalnych wysypisk śmieci.

Wszystkie wysypiska zostały usunięte, jest tylko problem z jedną działką prywatną. Podjęliśmy wniosek o uznanie tej petycji za bezzasadną – mówił dzisiaj radny Andrzej Otoliński.

Powinniśmy podziękować Radomszczańskiemu Alarmowi Smogowemu za sygnał. Petycja była zasadna, nie mamy powodu żeby to odrzucić. Jak najbardziej mają rację i ich akcja była jak najbardziej słuszna – mówił radny Łukasz Więcek.

Radny Jacek Gębicz zaproponował zwiększenie limitów śmieci dostarczanych przez mieszkańców Radomska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. Dotychczas jest to limit 1 tony rocznie.

Petycja w momencie składania była zasadna, jednak w momencie rozpatrywania jej była już bezzasadna, ponieważ wskazane tereny w dużej mierze były już uprzątnięte. Niestety proceder wyrzucania śmieci nie zniknie – dodał radny Tadeusz Kubak.

O porządek dba dużo radomszczan, jeśli coś widzimy należy zadzwonić i zgłosić. Podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom, którzy dbają o porządek i szybką interwencje – wskazał Otoliński.

Uchwała uznania petycji jako bezzasadną została podjęta – 11 głosów za, 6 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Widzisz śmieci? Zareaguj!

Dodatkowo urzędnicy zachęcają mieszkańców do przesyłania zdjęć zaśmieconych miejsc na terenie miasta wraz z dokładną lokalizacją na adres sprzatamy@radomsko.pl. Służby miejskie posprzątają, jeśli teren należy do urzędu miasta. Gdy zaśmiecony teren jest własnością prywatną, urząd podejmuje działania zmierzające do jego uprzątnięcia przez właścicieli.

Nad czym jeszcze będą pracować radni?

W programie obrad jest jeszcze m.in. podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu Miasta Radomska dla Jacka Kaszyńskiego, ustanowienia pomnika przyrody, nadanie nazwy ulicy, chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza oraz w rejonie Zakładu Ciepłowniczego.

Pełen porządek obrad


Czytaj też: 25-lecie Powiatu Radomszczańskiego

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD