Uchwalono budżet miasta Radomska na 2024 rok. Jakie inwestycje zaplanowano?

Reklama

W środę 20 grudnia miejscy radni spotkali się na sesji. Zdecydowanie najważniejszym jej punktem było głosowanie nad projektem uchwały przyszłorocznego budżetu.


Zgodnie z wytycznymi procedowania uchwały budżetowej, w pierwszej kolejności odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku. Następnie przedstawiono radnym projekt uchwały, a po nim był czas na dyskusję i głosowanie.

Budżet na 2024 rok zakłada plan inwestycyjny na ponad 100 mln zł, a zadania inwestycyjne prowadzone będą praktycznie na terenie całego miasta.

Największa inwestycja, która rozpocznie się w przyszłym roku to rozbudowa strefy ekonomicznej. Blisko 70 mln zł udało się miastu pozyskać na ten cel z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie ma na celu uzbrojenie i przygotowanie pod dalsze inwestycje i uruchomienie produkcji na kolejnych 60 ha terenów.

W przyszłym roku wyremontowane zostanie również Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Brzeźnickiej, rozbudowana zostanie ulica Władysława Łokietka, Bytnara i Armii Krajowej. Na ul. Dolnej wybudowany zostanie kolektor deszczowy oraz powstaną dokumentacje na przebudowy ulic Spokojnej, Batorego, Sienkiewicza, Ładnej i Witosa – wszystko w ramach programu Polski Ład.

W 2024 roku miasto dofinansuje remont dachu remizy OSP Bogwidzowy. Planowana jest rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, powstanie nowoczesne oświetlenie przy ul. Narutowicza, wyremontowane zostaną alejki w parku Solidarności, zaprojektowana i wybudowana zostanie świetlica na Wymysłówku. Na ulicy Zgoda powstanie również pierwszy w mieście (pierwszy atestowany) dirt park.

Rozpoczęte zostanie również kilka ważnych, wieloletnich inwestycji, takich jak remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, remont ulic Ciepłej, Turleja, Budowlanych, przebudowa ulic Grota Roweckiego i Pajdaka, modernizacja ulic Fabianiego i Ładnej.

Na 4 lata rozplanowane zostało zadanie pn. “Rewitalizacja w kulturze i sporcie”, na które miasto pozyskało 26 mln zł dofinansowania. W skład zadania wchodzi remont budynku Kinemy, remont trybuny na Stadionie Miejskim przy Brzeźnickiej 26 oraz przebudowa starej pływalni na halę wielofunkcyjną. Realizacja przewidziana jest do końca 2027 roku.


Czytaj też: Edmunda Bodanka oraz Jacek Kaszyński odznaczeni Medalami Miasta Radomska

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD