W placówce opiekuńczo – wychowawczej ,,Kamil” w Strzałkowie ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora

Reklama

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Kamil” w Strzałkowie.


Wśród wymagań niezbędnych do ubiegania się o to stanowisko są m. in. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalna, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodzina.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 11 sierpnia br. do godz. 15:30 bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko.

Szczegóły konkursu są dostępne na stronach starostwa.


Czytaj też: Kolejne drogi w powiecie będą remontowane

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD