W powiecie radomszczańskim powstaną trzy nowoczesne strzelnice

Reklama

Starostwo Powiatowe w Radomsku otrzyma 159 580 złotych dofinansowania na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku. Będą z niej mogli korzystać m. in. uczniowie klas mundurowych. Dofinansowanie na podobną strzelnicę ma dostać także miasto i gmina Kamieńsk oraz gmina Radomsko.


O wynikach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra, podczas konferencji prasowej zwołanej w Starostwie Powiatowym w Radomsku w środę 27 lipca. W konferencji uczestniczyli również: starosta Beata Pokora, członkowie zarządu powiatu Ewa Gajzler i Michał Koski oraz burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski i wójt gminy Radomsko Roman Radczyc.

Celem konkursu „Strzelnica w powiecie 2022” było przede wszystkim stworzenie warunków do rozwoju i podniesienia atrakcyjności sportu strzeleckiego w Polsce, a także zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Powiat Radomszczański planuje utworzenie strzelnicy wirtualnej, która będzie się znajdować w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku. Jej użytkownikami mają być uczniowie klas mundurowych oraz młodzież szkolna z terenu powiatu radomszczańskiego, lokalna społeczność, a także członkowie organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym.

Na realizację tego zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 159 580 zł co stanowi 79% kosztów realizacji inwestycji, pozostała kwota, czyli 42 420 zł to finansowy wkład Powiatu.

Projektowana strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Obiekt, który umożliwi jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób, ma działać w oparciu o tzw. wirtualną rzeczywistość przy wykorzystaniu laserowych symulatorów (replik) broni. Uczestnicy szkoleń będą między innymi: doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, wykonywać zadania strzeleckie o różnym stopniu skomplikowania, rozpoznawać i identyfikować cele.

Nowoczesna strzelnica bez wątpienia podniesie jakość szkolenia w klasach mundurowych i oddziałach przygotowania wojskowego. Zwiększy także dostęp do szkoleń strzeleckich oraz zaktywizuje osoby zainteresowane sportem strzeleckim

– podkreśla starosta Beata Pokora, która na ręce wiceministra Krzysztofa Ciecióry złożyła podziękowania za przyznane dofinansowanie.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD