Wracają „Profilaktyczne środy” – wspólna akcja MKRPA i placówek wsparcia dziennego MOPS w Radomsku

Reklama

Kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł”, to akcja realizowana wspólnie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i placówki wsparcia dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Kampania na rok szkolny 2021/22 została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. W tym roku kampanii przewodzi hasło „Nie czas na nudę!” i jest ściśle związana z obszarami szkód, jakie wyrządziła pandemia: m.in. nadszarpnięte umiejętności społeczne, trudności w obszarach komunikacji i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Akcja ma wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi.

Zapewne wielu z nas doświadczyło w okresie pandemii zupełnie nowych emocji. Są one bezpośrednio związane z brakiem nauki stacjonarnej, izolacją, niekiedy chorobą lub nawet śmiercią bliskich. Najpoważniejsze konsekwencje tych wydarzeń ponoszą najmłodsi. Wychowawcy i rodzice posiadają jednak narzędzia, dzięki którym możliwe będzie przekucie ciężkich doświadczeń w coś pozytywnego – mówi Beata Kotlicka, zastępca dyrektora ds. pomocy w MOPS w Radomsku.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku od wielu lat włącza się w kampanię, gdyż stanowi ona jeden z elementów uzupełniających lokalny program profilaktyki uzależnień.

Pozyskane przez Komisję materiały edukacyjne pozwolą dzieciom odpowiedzieć na pytania:

 1. Jak wyposażyć dzieci i młodzież w umiejętność kreatywnego myślenia?
 2. Jak śmiało i odważnie ponownie się komunikować – stawić czoła wyzwaniom?
 3. Jak zdrowy tryb życia wpływa na nasze funkcjonowanie?
 4. Jak z uwagą przyjrzeć się własnym doświadczeniom i jak je umiejętnie wykorzystać?
 5. Jak wzmocnić kondycję fizyczną i psychiczną?
 6. Jak opanować lęk?
 7. Jak rozwijać swoje umiejętności społeczne, które zostały zweryfikowane w okresie pandemii?

Cele kampanii

 1. Budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy.
 2. Wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.
 3. Nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, promocja aktywnego trybu życia.
 4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej).
 5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.
 6. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Pierwsze zajęcia w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”, pod autorską nazwą „Profilaktyczne środy” odbyły się w środę (11 maja) w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Kościuszki 10.

Pierwsze zajęcia przeprowadziły wychowawczynie z Placówki Wsparcia Dziennego Nr 2 pod tytułem „Detektyw – Kto pyta nie błądzi”.

Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, że komunikacja jest podstawową formą kontaktowania się z ludźmi i muszą mieć świadomość, że czasem mogą być źle zrozumiane z uwagi na występujące bariery komunikacyjne. Okres pandemii i nauka zdalna ujawniły kolejne bariery, takie jak nieakceptowanie swojego wizerunku przez kamerkę internetową czy brzmienie głosu, przerywanie połączenia internetowego itd. Dzieci podczas ćwiczeń uświadomiły sobie, że obecnie na nowo wszyscy uczymy się pokonywać przeszkody i stawiamy czoło wyzwaniom.

Zajęciom edukacyjnym realizowanym w formie gier i zabaw towarzyszył słodki poczęstunek.

CZYTAJ TEŻ: Zwycięzcy w konkursie na hasło profilaktyczne promujące życie w trzeźwości

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
[pro_ad_display_adzone id="64133"]

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD