Zadania publiczne dla NGO. Miasto zachęca do zgłaszania propozycji

Reklama

Rozpoczęto prace nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.


Już dziś miasto zachęca przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej z samorządem Miasta Radomska na rok 2024 w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

Propozycje zadań należy składać w terminie do 15 września br. osobiście Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie na adres: cas@radomsko.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska – pokój 208, II piętro.

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji.


Czytaj też: Dieta dla każdego. Z planów żywieniowych NFZ korzysta już 760 tys. osób

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD