Zakończyła się IV edycja Programu Pilotażowego Rehabilitacja 25 Plus

Reklama

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji Programu Pilotażowego Rehabilitacja 25 Plus.


Program dedykowany jest absolwentom niepełnosprawnym intelektualnie, a realizowany przez kadrę SOSW. Dzięki pozyskaniu przez Starostwo w Radomsku dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na rok 2022/2023 była to kwota 225 000 zł) młodzi niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu mogą kontynuować zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne, przygotowujące ich do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną (i niepełnosprawnościami sprzężonymi), które z różnych powodów nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Dzięki temu podopieczni otrzymują w SOSW wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, ucząc się wielu czynności, które mogą im się przydać w pracy. Rozwijają swoje zainteresowania, zyskują nowe umiejętności np. w zakresie usamodzielnienia i pracy w gospodarstwie domowym.

To niezwykle ważne wsparcie tych osób i ich rodzin – podkreślał członek zarządu Fabian Zagórowicz, który wraz z dyrektor SOSW Katarzyną Morgą, kadrą pedagogiczną SOSW oraz podopiecznymi i ich rodzinami uczestniczył w uroczystym podsumowaniu.

Program będzie kontynuowany.


Czytaj też: Nowe ekopracownie w powiatowych szkołach

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD