ZUS: Zmiany w emeryturach pomostowych

Reklama

Od stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Zmiany w przepisach uchylają wygaszający charakter emerytur pomostowych. Szacuje się, że po zmianie przepisów, tylko w tym roku, na świadczenie będzie mogło przejść nawet 7,3 tys. osób.


Zmiany w przepisach, pozwolą przejść wcześniej na emeryturę pomostową osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 1998 r. Wcześniej przepisy nie przewidywały takiej możliwości. Istniał wymóg wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r., ale został usunięty. Teraz osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. będą mogły nabywać prawo do emerytury pomostowej mimo, że nie rozpoczęły pracy w określonych warunkach przed 1 stycznia 1999 r.

Do nabycia prawa do emerytury pomostowej nadal konieczne będzie łączne spełnienie wszystkich pozostałych warunków jego przyznania, a więc osiągnięcie określonego wieku, stażu ubezpieczeniowego oraz posiadania okresu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, wynoszącego przynajmniej 15 lat oraz warunku wykonywania po 31 grudnia 2008 r. prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 1 dzień – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Aktualnie obowiązujące warunki:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
  • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • ma okres składkowy i nieskładkowy (staż ubezpieczeniowy) wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z ustawy o emeryturach pomostowych, co najmniej przez 1 dzień.

Po uchyleniu wygasającego warunku prognozowana liczba osób, które będą mogły przejść na emeryturę pomostową wyniesie: w 2024 r. – 7,3 tys., w 2029 r. – 4,0 tys., w 2033 r. – 4,8 tys.

Prace w szczególnych warunkach to zawody związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze wymagają niezwykłej odpowiedzialności oraz wyjątkowej sprawności psychofizycznej. Są to takie zwody jak górnik, hutnik, rybak morski, jak również kierowca autobusu, ratownik medyczny i wiele innych zawodów wskazanych w załączniku do ustawy.

Od stycznia zmieniły się też zasady zawieszania prawa do emerytury pomostowej. Świadczenie zostanie zawieszone bez względu na wysokość dodatkowego przychodu, jeśli uprawniona do niego osoba podejmie pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.


Czytaj też: Ostrzeżenie IMGW przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD