Luxbud

3,4 MLN DLA ELEKTRYKA I EKONOMIKA

Polonaisse

Prawie 3,4 mln zł na podnoszenie kompetencji uczniów i nowe kwalifikacje pozyskał Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Środki na kursy zawodowe i staże dla uczniów, doposażenie pracowni i kursy doszkalające dla nauczycieli pochodzić będą z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Postęp technologiczny i zmieniające się realia rynkowe wymagają równie szybkich zmian w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych. Dobrze, kiedy w parze z kształceniem teoretycznym idzie praktyczna nauka zawodu, realizowana poprzez wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe.

Na takie połączenie stawiają trzy projekty przygotowane przez Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych (2 projekty) oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Wnioski, złożone przez szkoły w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności” Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe” Poddziałanie XI 3.1 „Kształcenie zawodowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zostały rekomendowane do dofinansowania.

Dzięki środkom z RPO możliwe będzie dodatkowe wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, w szczególności poprzez realizację staży i praktyk zawodowych w renomowanych zakładach pracy, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Uczniowie „Elektryka” mogą liczyć m.in. na kurs CISCO (szkolenia dotyczące technologii sieciowych, organizowane pod patronatem i przy ścisłej współpracy z firmą Cisco Systems, wiodącym producentem urządzeń sieciowych) SEP, obsługi programu Photoshop czy programowania sterowników PLC/robotów. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą doskonalić podczas staży i praktyk zawodowych realizowanych w zakładach pracy. Staże i kursy zawodowe czekają również na uczniów „Ekonomika”.

Projekty przewidują również doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Cieszy nas, jako organ prowadzący, aktywność i skuteczność szkół w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na rozwój szkolnictwa zawodowego. Realizacja tych projektów z pewnością zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy, zapewniając im faktyczną wiedzę, potrzebne kwalifikacje i praktyczne umiejętności zdobyte w renomowanych zakładach pracy -podkreśla Jakub Jędrzejczak, Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego.

Łączna kwota dofinansowania na wszystkie trzy projekty wynosi: 3.397.619,67 zł.

(Źródło:Powiat Radomszczański)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD