BĘDZIE KOREKTA PRZEBIEGU POŁUDNIOWEJ OBWODNICY?

Reklama

Nie ustają działania mające na celu zmianę przebiegu tzw. południowej obwodnicy Radomska. Chodzi o to, aby droga została poprowadzona w taki sposób, aby uchronić domy przed wyburzeniem.

Przypomnijmy, różne warianty przebiegu tzw. południowej obwodnicy miasta zakładają wyburzenie różnej ilości domów w dzielnicach Wymysłówek i Folwarki.  Jedną z przyczyn wyburzeń nieruchomości są kwestie ochrony środowiska, m.in. szlaki migracyjne zwierząt. Zainteresowane osoby nie godzą się na to, aby zwierzęta były traktowane lepiej niż ludzie mówiąc: tak dla obwodnicy, ale nie kosztem mieszkańców.

Wyraz prezentowanemu stanowisku dawali wielokrotnie. Ostatnio liczna grupa mieszkańców wyraziła swoją opinię w wystąpieniu skierowanym do Jerzego Szmita, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, potwierdzając to podpisami zabranymi na listach w liczbie 584 osób.

Wczoraj (7 kwietnia) stanowisko w przedmiotowej sprawie zajęły też władze miasta. Impulsem było obwieszczenie wydane w końcówce marca tego roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

– Co prawda regionalny dyrektor informuje, iż przedłuża termin wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach o kolejne 3 miesiące, czyli do 1 lipca, ale  jednocześnie informuje, że RDOŚ zgromadziła już wszystkie materiały umożliwiające  wydanie decyzji – zauważa prezydent Jarosław Ferenc.

Strony, a radomszczański magistrat nią jest, po otrzymaniu decyzji RDOŚ miały 7 dni na zapoznanie się z materiałami i ewentualne odniesienia się do nich.

– Wysłaliśmy pismo mówiące o tym, iż ustalenia, które były poczynione do tej pory w materii przebiegu tzw. południowej obwodnicy Radomska nie są akceptowane społecznie. Jako władze miasta, mając na uwadze to, iż Rada Miejska również nie popiera proponowanego przebiegu obwodnicy podnieśliśmy w piśmie, argumentując to odpowiednio, iż wnosimy o korektę planowanego przebiegu odcinka obwodnicy Radomska z przesunięciem w kierunku na południowy zachód poza tereny mieszkalne – informuje prezydent Ferenc.

W konkluzji pisma czytamy: „(…) Biorąc pod uwagę ostatnie decyzje inwestora przedsięwzięcia drogowego (GDDKiA – dop. red.), polegające na zmianie dotychczas rekomendowanego wariantu na wariat 8 wyprofilowany środowiskowo, zwracam się ze stanowczym wnioskiem, aby w podejmowanej ocenie oddziaływania przedmiotowej drogi na środowisko, a zwłaszcza na ludzi i ich dobra materialne, czynnik ludzki był traktowany jako priorytetowy i nadrzędny”.

W temacie przebiegu tzw. południowej obwodnicy Radomska rozmawiała też poseł Anna Milczanowska.

– Spotkałam się z pełniącym obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, panem Tomaszewskim. Głównym tematem naszej rozmowy była tzw. południowa obwodnica – mówiła podczas poniedziałkowego (4 kwietnia) spotkania z dziennikarzami pani poseł. O konkretach nie był jednak mowy…

Więcej na ten temat w papierowej wersji „Pomiędzy Stronami”, w czwartek 14 kwietnia.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD