Bezpłatne szczepienia na grypę

Reklama

Seniorzy powyżej 75 roku życia, personel medyczny, nauczyciele, pracownicy opieki społecznej i żołnierze – m.in. te grupy mogą przyjąć bezpłatną szczepionkę przeciw grypie.


Od początku sezonu epidemicznego 2021/2022, tj. od 1.09.2021 r. zarejestrowano łącznie 25 187 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne (w analogicznym okresie sezonu 2020/2021 zarejestrowano 11 737 zachorowań – inf. WSSE w Łodzi).

W tym sezonie grypowym, w ramach akcji bezpłatnych szczepień przeciw grypie, ponad 3 700 punktów w Polsce oferuje podanie szczepionki. W Łódzkiem jest 240 punktów, w których można zaszczepić się przeciw grypie. Za szczepienie płaci NFZ: 17,21 zł. Stawka obejmuje kwalifikację lekarską oraz wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, higienistkę szkolną.

Kto i jak może się zaszczepić bezpłatnie

Uprawnieni do bezpłatnych szczepień przeciw grypie są m.in.:

  • pracownicy podmiotów leczniczych,
  • farmaceuci, technicy farmaceutyczni,
  • osoby w wieku 75+,
  • nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych,
  • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • pracownicy placówek pomocy społecznej, pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów,
  • pacjenci oddziału medycyny paliatywnej, osoby przebywające w domach pomocy społecznej, pracownicy placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej) oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

Aby bezpłatnie się zaszczepić przeciw grypie, nie trzeba prosić lekarza o receptę na szczepionkę. Wystarczy zgłosić się do jednego z punktów szczepień wskazanych na mapie lub pod numerem 800 190 590  i umówić termin szczepienia. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu.

Pobierz oświadczenie przed szczepieniem na grypę

Zgłaszaj się na szczepienie zdrowy, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Nie ma potrzeby przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Szczepionka przeciwko grypie ma przede wszystkim wzmocnić odporność na zakażenie wirusem grypy, dzięki czemu ułatwione jest różnicowanie zachorowań na grypę i COVID-19. Szczepienia przeciw grypie są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na tę chorobę oraz powikłaniom, w tym zgonom.


Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD