Luxbud

CKE ostrzega! Uwaga na kursy zawodowe

Polonaisse

W związku z rozpoczęciem działalności, także na terenie naszego powiatu przez podmioty edukacyjne, które nie posiadają uprawnień do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej).


1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) musi być zgłoszony do okręgowej komisji egzaminacyjnej odpowiedniej do miejsca prowadzenia kursu w terminie 14 dni od dnia jego rozpoczęcia.

2. Aby zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogło być uznane przez OKE, muszą być spełnione wymagania określone w przepisach prawa oświatowego, a w szczególności:

– program KKZ musi obejmować kształcenie praktyczne (nie może być realizowany w całości w formie zdalnej),

– zaliczenie KKZ musi odbyć się w formie stacjonarnej (zaliczenie nie może odbywać się wyłącznie w formie zdalnej),

– program KKZ musi być realizowany w określonej liczbie godzin (kilkudniowe/kilkutygodniowe KKZ powinny wzbudzać wątpliwości).

CKE i OKE informują, że uczestnicy kursów, które nie spełniają ww. kryteriów, nie mogą zostać dopuszczeni do egzaminów zawodowych. Należy też zwrócić uwagę, że podmioty, które nie mają uprawnień do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub organizują je niezgodnie z prawem, nie mogą wydawać zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Jednocześnie CKE informuje, że okręgowe komisje egzaminacyjne nie przyjmują deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie od osób, które legitymują się zaświadczeniami o ukończeniu szkoleń wydanymi przez placówki, które nie są uprawnione do wystawiania takich dokumentów.


Czytaj też: Uwaga kierowcy! Od dzisiaj zmiana organizacji ruchu w centrum

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD