Luxbud

Dochody i wydatki powiatu radomszczańskiego

Polonaisse

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za rok 2020 oraz informacja o przebiegu wykonania budżetu w pierwszym kwartale 2021 roku były tematami obrad Komisji Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się we wtorek, 25 maja.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku dochody powiatu wyniosły 40.571.721 zł (to 33 proc. planu rocznego), wydatki – 31.718.795 zł (25 proc. planu, w tym: wydatki na oświatę zrealizowano na poziomie 28 proc.) Wydatki realizowane są planowo, większość inwestycji i remontów wykonywana będzie w okresie wakacji.

Radni pozytywnie zaopiniowali także sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020. W tym okresie dochody Powiatu wyniosły 126.775.077 zł, a wydatki – 122.700.302 zł. Nadwyżka budżetowa zamknęła się kwotą 4.074.774 zł. Przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki za rok 2019 to kwota 14.609.728 zł. Na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych wydane zostało 1.650.000 zł.

Pandemia odcisnęła swe piętno także na budżecie powiatowego samorządu. W 2020 r. na zwalczanie skutków oraz zabezpieczenie przed koronawirusem Powiat wydał w sumie 4.568.898 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych powiatu (1.193.086 zł) oraz środków zewnętrznych w postaci dotacji celowych Wojewody Łódzkiego, środków Funduszu Pracy, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Komisja przyjęła również plan pracy na drugie półrocze 2021 roku.


Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD