Harmonogram 6.edycji Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram 6. edycji Budżetu Obywatelskiego już ustalony. W pierwszej połowie października zgłaszanie projektów, głosowanie w środku grudnia, 22 grudnia ogłoszenie wyników oraz listy rankingowej projektów. Kolejny raz radomszczanie będą mogli wykazać się swoją kreatywnością.

L.p. Termin Etap realizacji
1 01.10 – 14.10.2021 r. Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.
2 do 20.10.2021 r. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.
 

3

 

do 25.10.2021 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.
 

4

 

25.10 – 09.11.2021 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.
 

5

 

do 12.11.2021 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.
6 do 19.11.2021 r. Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.
7 do 01.12.2021 r. Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.
8 do 01.12.2021 r. Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.
9 Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego Kampania informacyjna.
10 13.12 – 19.12.2021 r. Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.
 

11

 

do 22.12.2021 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2022 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 6. edycji zawiera regulamin, który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości oraz realizację projektów.


Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD