Jak wygląda sytuacja na lokalnym rynku pracy?

Reklama

Sytuacja na rynku pracy w Radomsku i powiecie  jest stabilna. Bezrobocie nie rośnie.


Radni podczas Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się z raportem z realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2022.

Statystyki

Na koniec tego roku stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie radomszczańskim wynosiła 5,0 proc. (poziom niższy niż w 2021 r. o 0,3 pkt. proc), była niższa niż średnia wojewódzka (5,4 proc.) i krajowa (5,2 proc.). W województwie najniższe bezrobocie odnotowano w powiatach: rawskim (3,4), mieście Łodzi (4,4) skierniewickim (4,5), m. Skierniewice (4,6), radomszczańskim i bełchatowskim po (5,0), najwyższa stopa bezrobocia jest w powiecie pajęczańskim (8,5 proc.).

Ponad 11 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych [FILM]

Według danych z końca grudnia, w 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowanych  było 1951 osób bezrobotnych (o 92 osoby mniej niż przed rokiem).

Firmy na terenie powiatu

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. w rejestrze REGON wpisanych było w naszym powiecie 10 638 podmiotów gospodarki (2,8 proc. więcej niż w 2021 r.). Osoby fizyczne prowadziły 8 447 firm. Dominują (10 236 podmiotów) najmniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, tzw. mikroprzedsiębiorstwa.

333 firm zatrudnia od 10 do 49 pracowników, 63 przedsiębiorstwa – od 50 do 249 pracowników, 6 podmiotów – od 250 do 999 pracowników. W powiecie nie ma podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 1 000 pracowników.

W 2022 roku PUP dysponował 4 942 wolnymi miejscami pracy (o 283 więcej niż w 2021 roku), z czego 253 miejsca pracy przeznaczone były dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (jedna z firm zgłosiła w ramach testu rynku pracy 200 stanowisk dla osób niepełnosprawnych).

Jednym z celów programu, realizowanego przez PUP w 2022 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, była aktywizacja osób młodych (do 30 roku życia), pozostających bez pracy. Całkowita wartość projektu wynosiła 7 277 881 zł.


Czytaj też: Forum Młodych Samorządowców w Radomsku

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD