Luxbud

Miasto i OHP wspólnie na rzecz młodzieży

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc podpisał porozumienie z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi w sprawie współdziałania w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży.


Porozumienie obejmuje współpracę jednostek OHP w województwie łódzkim w celu m.in. zapewnienia odpowiedniego przygotowania zawodowego młodzieży objętej szkoleniową i wychowawczą działalnością oraz uzyskania przez nią kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, ułatwiających absolwentom zatrudnienie.

Chcemy wspierać Ochotnicze Hufce Pracy, ponieważ zajmują się edukacją oraz pomagają młodzieży, która ma trudności na rynku pracy w zdobyciu zatrudnienia. Działania, które będziemy wspólnie realizować, z pewnością przyniosą wiele korzyści dla młodych ludzi oraz miasta – podkreśla prezydent Jarosław Ferenc.

Myślę, że nasza współpraca będzie układać się bardzo dobrze. Miasto jak i OHP mają wspólny cel, czyli pomoc młodzieży w zdobyciu zawodu. Chcemy pomóc młodym ludziom wyjść z tzw. cienia. Będziemy współpracować na wielu płaszczyznach i realizować ciekawe wydarzenia, a także ułatwić naszej młodzieży kontakty z pracodawcami – wyjaśnia Artur Waloszczyk Komendant Wojewódzki OHP w Łodzi.

Współpraca Miasta Radomska oraz OHP będzie polegała m.in. na:
– propagowaniu przedsiębiorczości,
– zapewnieniu miejsc na naukę zawodu dla młodzieży objętej opieką OHP,
– partnerstwie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
– inicjowaniu przedsięwzięć umożliwiających młodzieży podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, jak i w ramach kształcenia ustawicznego,
– działaniach przygotowujących młodzież do egzaminów kwalifikacyjnych w rzemiośle,
– promocji doskonalenia zawodowego oraz zatrudnienia młodzieży.


Czytaj też: Rusza nabór wniosków dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD