Nabór do szkół średnich. Ile klas powstało?

Reklama

Na pierwszym w tym roku szkolnym posiedzeniu zebrali się w czwartek, 21 września radni z Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego.


Radni zapoznali się informacją na temat organizacji roku szkolnego 2023/2024 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji utworzono 43 oddziały młodzieżowe: w tym 18 klas licealnych 19 – technikum, 6 – w szkołach branżowych l stopnia.

Łącznie w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych 1 września rozpoczęło naukę 1 380 uczniów, z czego: w liceach – 559 uczniów, w technikach – 637, w branżowej szkole I st. – 184 uczniów.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku uruchomiony został oddział przygotowawczy dla uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego. Rozpoczęło w nim naukę 11 uczniów z Ukrainy.

Łącznie w szkołach ponadpodstawowych uczy się obecnie: 4.720 uczniów w 156 klasach (młodzieżowych), 11 uczniów w oddziale przygotowawczym oraz 27 uczniów w oddziale LO dla dorosłych (razem: 4.758 uczniów w 158 oddziałach).

Ponadto, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym naukę pobiera 125 uczniów w 24 oddziałach i 6 w grupie rewalid.-wychow.

W ubiegłym roku szkolnym w szkołach i placówkach przeprowadzone zostały inwestycje o wartości 378.826 zł, ponadto 379.147 zł wydano na remonty prowadzone w okresie wakacji.

Radni analizowali także dane dotyczące realizacji w szkołach i placówkach budżetu powiatu za I półrocze 2023 r. oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Renowacja zabytków

Przedmiotem obrad był także projekt uchwały w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na obszarze naszego powiatu. Promesy wstępne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymały: parafia NP NMP w Żytnie (na remont kościoła parafialnego, dofinansowanie 606.800 zł) oraz parafia pw. Św. Stanisława BM w Pławnie (na remont i rekonstrukcję zabytkowej bramy cmentarza parafialnego, dofinansowanie 172.324 zł).

Radni pozytywne zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu. Powodem nowelizacji jest konieczności aktualizacji planu sieci szkół, ponieważ przestały istnieć czteroletnie technika i trzyletnie licea ogólnokształcące, wygasła też działalność niektórych szkół wchodzących w skład zespołów szkół, utworzone zostało zaś Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamieńsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Kamieńsku.


Czytaj też: XI Festiwal Pięknego Czytania

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD