XI Festiwal Pięknego Czytania

Reklama

Z okazji Dnia Głośnego Czytania, ustanowionego przez Polską Izbę Książki odbędzie się Festiwal Pięknego Czytania.


Na wydarzenie zaprasza Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku oraz Kino za Rogiem. Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz średnich.

Akcja promująca czytelnictwo odbędzie się 29 września 2023 r.

Zostań Mistrzem Festiwalu Pięknego Czytania

W obecnych czasach, gdy młodzież korzysta głównie z internetowych pomocy naukowych, postanowiliśmy wrócić do źródła wiedzy utrwalonej na papierze. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie technik czytania – tłumaczą organizatorzy.

Dzięki czytaniu książek uczniowie będą ćwiczyć swój umysł, rozwijać wyobraźnię i lepiej sobie radzić na lekcjach języka polskiego. Jak podają współczesne media, młodzież korzysta głównie z nowych nośników informacji, takich jak np. Internet. Zanika umiejętność płynnego czytania tekstów, rozumienia tego, co czytamy, i wyciągania najwartościowszych treści przekazywanych przez autorów książek.

Zasady Konkursu:

1. Organizatorem Konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkoły podstawowej. Odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy: VI – VIII szkoły podstawowej,
  • szkoły ponadpodstawowe.

3. Do przesłuchania finałowego szkoła może zgłosić 4 uczestników.

4. Istnieje możliwość przeprowadzenia etapu szkolnego, za który pełną odpowiedzialność biorą nauczyciele go przeprowadzający.

5. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie lub przesłanie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załączonymi oświadczeniami rodziców dzieci biorących udział w Konkursie (załącznik nr 2 regulaminu) do dnia 25 września 2023 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna Wyzwolenia 36 97-561 Ładzice tel./fax. 44 684 08 22  ( z dopiskiem:  Biblioteka )

6. Przesłuchanie finałowe i wyłonienie Mistrza Festiwalu Pięknego Czytania odbędzie się 29 września 2023 r. o godz. 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku, ul. Narutowicza 4.

7. Uczestników konkursu oceniać będzie wytypowana przez Organizatora komisja konkursowa.

8. Uczestnik Konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy polskiego pisarza (czas prezentacji – do 2 minut) oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję konkursową (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją – do 4 minut).

9. Punktowana będzie interpretacja tekstu pod względem:

  • dykcji,
  • interpunkcji,
  • wyrazistości,
  • ekspresji słowa i wyrazu artystycznego czytanego tekstu.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.


Czytaj też: 60-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 [ZDJĘCIA,FILM]

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD