CO NOWEGO W KWESTII PODTOPIEŃ?

Reklama

Czy coś wiadomo na temat walki miasta z podtopieniami? Z takim pytaniem zwróciła się do naszej redakcji mieszkanka ulicy Dolnej, której posesja od kilku lat – przy okazji większych opadów deszczu jest zalewana. Sprawdziliśmy u źródła.

Postępowanie w przedmiocie ustalenia przyczyn zalewania w okresach nawalnych deszczów posesji usytuowanych w rejonie ulic: Krasickiego, Dolna i Niska w Radomsku oraz sposobów wyeliminowania tego problemu stanowi przedmiot szczególnej uwagi miasta już od dłuższego czasu. Miasto w przedmiotowej sprawie nie pozostaje bezczynne i podejmuje systematyczne działania mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji – zauważa naczelnik Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Monika Andrysiak.

Urzędniczka zwraca uwagę, iż w związku z powyższym, w ostatnim czasie zostały zlecone i wykonane prace polegające na wyczyszczeniu i udrożnieniu przepustów pod zjazdami na posesje oraz odcinków kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Dolnej. – Zostały również zlecone roboty mające na celu odmulenie dna i usunięcie zanieczyszczeń z koryta rowu przydrożnego przy ulicy Dolnej. Dodatkowo we współpracy ze Starostwem Powiatowym planowane jest wykonanie krawężników jezdni ul. Krasickiego w celu ukierunkowania spływu wód opadowych – informuje naczelnik Andrysiak.

Monika Andrysiak podkreśla, że miasto wdrożyło własny „plan generalny”, dotyczący całego omawianego obszaru i centrum miasta oraz zleciło wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki”. Dokumentacja ta jest aktualnie wykonywana.

– W ramach tego opracowania ma zostać zaprojektowana przebudowa koryta rzeki Radomki na odcinku od jej źródeł do granicy administracyjnej miasta Radomska wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i przebudową infrastruktury kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami, budowa trawiastych polderów zalewowych w korycie rzeki i przede wszystkim budowa kanału deszczowego o średnicy 1,0 m w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, do którego to kolektora zostaną przekierowane i włączone wody opadowe płynące kanałami w ul. Krasickiego i Sucharskiego do ich skrzyżowania wraz z przebudową rowu ziemnego od ul. Młodzowskiej przez tereny PKP do wylotu do rzeki Radomki – mówi Monika Andrysiak.

Więcej o tej sprawie w kolejnym wydaniu gazety „Pomiędzy Stronami”, w czwartek 30 marca 2017 r.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD