Reklama
KOMBIT-kasy

Oddział dziecięcy zostanie przekształcony dla pacjentów z COVID-19

Decyzją wojewody łódzkiego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku do 17 października powstanie kolejny oddział covidowy. Tym razem w miejsce oddziału dziecięcego, ponieważ na tym oddziale hospitalizowanych jest najmniej pacjentów. Mali pacjenci będą kierowani do okolicznych szpitali – w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim. Pomoc doraźną poza godzinami pracy przychodni podstawowej opieki medycznej będą realizować lekarze pracujący w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Liczba zakażeń dramatycznie rośnie. Aktualnie w powiecie choruje aż 145 osób. W szpitalach w województwie łódzkim zaczyna brakować wolnych łóżek, stąd decyzja wojewody o przekształceniu oddziału dziecięcego w Radomsku. Aktualnie w szpitalu przebywa około 50 zakażonych pacjentów. Do tej pory hospitalizowani byli na oddziale – obserwacyjno-zakaźnym oraz gruźlicy i chorób płuc. Zgodnie z wolą wojewody szpital powiatowy ma zapewnić 71 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Decyzja o wyodrębnieniu kolejnego oddziału przeznaczonego do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem dla dyrekcji placówki nie była łatwa. Wierzymy, że wstrzymanie pracy oddziału dziecięcego z izbą przyjęć nie będzie trwało długo a w miarę poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie zostanie on decyzją wojewody łódzkiego 
i dyrekcji placówki przywrócony do normalnego funkcjonowania – mówi Piotr Kagankiewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Od poniedziałku szpital przygotowuje się do wydzielenia dodatkowych łóżek przeznaczonych dla potrzeb pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nowy oddział zostanie uruchomiony w najbliższych dniach. Ta informacja wywołała lawinę negatywnych komentarzy. Wczoraj wieczorem dyrekcja szpitala wystosowała specjalny komunikat:

Decyzja o przekształceniu Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego 
w Radomsku w oddział zakaźny, przeznaczony dla osób zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2, wywołała wiele emocji i negatywnych reakcji społeczeństwa miasta i regionu. Wskazać należy, iż jest ona konsekwencją wypełnienia i realizacji nałożonej przez Wojewodę Łódzkiego decyzji z dnia 
9 października 2020 roku polecającej w okresie od 12 października 2020 r. do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 71 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (decyzja ZK-III.6310.410.2020-24).
Od dnia 12 października 2020 roku placówka nasza podjęła działania organizacyjne w celu wydzielenia dodatkowych łóżek przeznaczonych dla potrzeb pacjentów wymagających hospitalizacji 
z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a tym samym utrzymać pozostałe świadczenia medyczne w zakresach zakontraktowanych przez NFZ dla pacjentów innych niż z podejrzeniem lub zakażeniem COVID. W ocenie Dyrekcji placówki okresowe zaprzestanie udzielania świadczeń medycznych 
z zakresu pediatrii nie wpłynie istotnie na stan bezpieczeństwa najmłodszych pacjentów naszego regionu. W gotowości do udzielania powyższych świadczeń medycznych pozostają nadal placówki w Bełchatowie oraz Piotrkowie Trybunalskim zaś pomoc doraźną poza godzinami pracy przychodni podstawowej opieki medycznej będą realizować lekarze pracujący w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Zgodnie z art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Polecenia są wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu 
z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.
W obecnym stanie prawnym Szpital Powiatowy w Radomsku zobligowany został do wykonania wspomnianej decyzji Wojewody Łódzkiego i podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uzyskania gotowości placówki do zapewnienia wskazanej w decyzji Wojewody Łódzkiego liczby łóżek szpitalnych. Decyzja o wyodrębnieniu kolejnego oddziału przeznaczonego do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem dla Dyrekcji placówki nie była łatwa. Przekształcenie Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć w oddział dedykowany pacjentom z aktywnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 poprzedzone było szeroką analizą stanu epidemiologicznego na terenie województwa łódzkiego oraz powiatu radomszczańskiego a także możliwości infrastrukturalnych oddziału, tak by realizacja świadczeń medycznych odbywała się zgodnie z zaleceniami sanitarnymi oraz zachowaniem niezbędnego bezpieczeństwa zarówno dla osób hospitalizowanych jak również pracującego personelu medycznego.
W ocenie Wojewody Łódzkiego po dokonaniu analizy aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa łódzkiego zachodzi potrzeba zwiększenia dostępności liczby łóżek dedykowanych do hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Wierzymy, że wstrzymanie pracy Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć nie będzie trwało długo a w miarę poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie zostanie on decyzją Wojewody Łódzkiego 
i Dyrekcji placówki przywrócony do normalnego funkcjonowania. W okresie pandemii działania Dyrekcji placówki bywają trudne i skomplikowane, jednakże głównym ich celem jest minimalizowanie ryzyka transmisji wirusa na terenie powiatu oraz województwa łódzkiego przy zachowaniu optymalnych warunków pracy placówki, nieprzeciążających lokalnego systemu opieki medycznej.
Zapewniamy Państwa, iż Dyrekcja placówki będzie na bieżąco monitorować sytuację dostępności do świadczeń opieki medycznej a w razie konieczności podejmie odpowiednie działania organizacyjne celem ich niezakłóconej realizacji

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Puls Radomska

FREE
VIEW