MEBIN

Odznaka Szkoła eTwinning 2021/2022 dla SOSW

Po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku, otrzymał Odznakę Szkoła eTwinning.

To wyróżnienie jest symbolem uznania ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

• Praktyka cyfrowa.

• Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa.

• Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania.

• Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry.

• Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Pracownicy i dyrektorzy odznaczonych szkół zachęcani są do udziału w dedykowanych programach doskonalenia zawodowego, a także mogą uczestniczyć w działaniach grupy eTwinning, dzieląc się dobrymi praktykami, współpracować i uczestniczyć w określonych warsztatach online.


W jaki sposób szkoła może otrzymać odznakę Szkoła eTwinning?

Proces uzyskania odznaki Szkoła eTwinning składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

To automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:
– Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat
– W szkole pracuje przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning.
– Szkoła jest/była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.

Etap drugi

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz samooceny w imieniu szkoły.
Formularz samooceny zasadza się na 4 filarach eTwinning:

  • wiedza na temat programu eTwinning i świadomość znaczenia eBezpieczeństwa na poziomie szkoły,
  • realizacja programu eTwinning w odniesieniu do praktyk nauczania i uczenia się, interdyscyplinarnych metod pedagogicznych i pracy metodą projektów,
  • realizacja programu eTwinning i strategiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych członków kadry,
  • realizacja programu eTwinning pod kątem strategicznego rozwoju szkoły.

W bieżącym roku szkolnym, radomszczańska placówka zrealizowała kilkanaście projektów, otrzymując za nie Krajowe Odznaki Jakości, przyznawane przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.


Projekty zostają poddane ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

  • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
  • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
  • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu.
  • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich.
  • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja.

eTwinerzy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym to: Małgorzata Ira, Beata Michałek oraz Małgorzata Piwowarczyk.

(źródło: SOSW w Radomsku)


Czytaj też: Na cmentarzu stanął regał na znicze

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Puls Radomska

FREE
VIEW