Piękno powiatu radomszczańskiego zostało dostrzeżone

Reklama

Niezwykle cenne przyrodniczo tereny naszego powiatu, m. in. Las Dębowiec i Torfowiska Żytno – Ewina zostaną objęte dodatkową ochroną w ramach Obszaru Natura 2000. W tym tygodniu nasze ,,powiatowe perełki przyrodnicze” wizytowali specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Natura 2000 to program wyznaczania sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Jego celem jest zachowanie – w skali całej Europy – cennych lub zagrożonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

Rezerwat Las Dębowiec utworzono w celu zachowania (ze względów naukowych i dydaktycznych) naturalnego fragmentu grądu z lipą szerokolistną na krańcach zasięgu i łęgu wiązowo-jesionowego z rzadkimi roślinami zielnymi. Występuje tu około 355 gatunków roślin.

Torfowiska Żytno – Ewina obejmuje trzy dobrze zachowane kompleksy torfowisk oraz sosnowych borów. Dużą powierzchnię zajmuje także otwarte, choć stopniowo zarastające lustro wody. Jednym z najliczniej występujących tu gatunków jest rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczął już przygotowania do opracowania projektu ,,planu zadań ochronnych” dla obu tych obszarów Natura 2000. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. W zorganizowanych w tym tygodniu warsztatach studyjnych, podczas których omawiano walory chronionych terenów oraz zakres koniecznych prac, uczestniczy członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Fabian Zagórowicz oraz Roman Bojdo, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD