Pielęgnacja drzew. Urzędnicy ostrzegają przed wysokimi karami

Reklama

Wiosna to tradycyjny czas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach, w związku z tym, Urząd Miasta w Radomsku – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami apeluje do właścicieli nieruchomości o prawidłowe przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych zieleni, niedokonywanie tzw. ogławiania drzew liściastych i iglastych.


Usunięcie powyżej 30% korony drzewa powoduje istotny spadek kondycji drzewa. Dlatego w celu ograniczenia tzw. ogławiania drzew wprowadzono przepis art. 87a ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody.

Zgodnie z nim możliwe jest usunięcie gałęzi o wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Przepis ten nie pozwala więc na obcinanie co roku 1/3 korony, bo inaczej w krótkim czasie drzewo mogłoby zostać całkowicie pozbawione gałęzi. Jeśli obcięcie większej ilości gałęzi jest konieczne, warto rozłożyć te prace na klika lat. Dzięki temu drzewo będzie zdrowsze, bo łatwiej przystosuje się do usunięcia dużej części liści, które dostarczają niezbędnych związków organicznych dla rośliny. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi jego uszkodzenie, a w przypadku usunięcia 50% korony drzewa mówimy już o jego zniszczeniu, ponieważ po przeprowadzeniu takich cięć istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drzewo po kilku latach obumrze lub będzie trwale osłabione.

Co ważne, usunięcie zbyt dużej części korony drzewa podlega wysokiej karze pieniężnej za jego zniszczenie, w wyniku niewłaściwej pielęgnacji, zgodnie z art. 88 i art. 89 ustawy o ochronie przyrody.

Prawo dopuszcza cięcia w koronie drzewa jedynie wówczas, gdy gałęzie są obumarłe lub nadłamane. Mogą być usuwane również gałęzie wchodzące w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, choćby te, które uniemożliwiają poruszanie się chodnikiem lub dotykają elewacji budynku. Za prawidłową pielęgnację uznaje się także kształtowanie koron młodych drzew (do 10 lat) i utrzymywanie nadanego im kształtu. Warto również pamiętać, że trwa sezon lęgowy ptactwa, a przycinanie gałęzi w sytuacji, gdy na drzewie znajduje się ptasie gniazdo z jajami albo pisklętami, jest zabronione. Okres ochronny dla ptaków obowiązuje od 1 marca do 15 października. W sytuacji, gdy przycinka jest wymagana, a na drzewie znajdują się jednak gniazda, czy są jaja, pisklęta czy ptaki, to na podjęcie wszelkich działań pielęgnacyjnych wymagana jest zgoda z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli tego nie zgłosimy, a dokonamy takiej przycinki, to popełniamy przestępstwo przeciwko środowisku.


Czytaj też: Radomsko: Miasto przeprowadzi kontrole szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Trzeba będzie pokazać umowę i rachunki

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD