Placówka “Kamil” zmieni swoją siedzibę. Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego

Reklama

Na ostatniej sesji rady powiatu w Starostwie Powiatowym w Radomsku (28 lipca) radni zadecydowali o przeniesieniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamil” funkcjonującej od 2019 roku w Strzałkowie do nowej nieruchomości.


Radni powiatu podjęli uchwałę w sprawie zmiany siedziby i statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamil” w Strzałkowie. Placówka przeprowadza się na ul. Kolumba w Strzałkowie, do budynku będącego własnością powiatu.

“Kamil” w Strzałkowie oficjalnie został oddany do użytku w listopadzie 2019 roku. Była to pierwsza tego typu placówka, która powstała na terenie powiatu radomszczańskiego. Zgodnie z założeniami trafią do niej dzieci pozbawione z różnych powodów opieki rodzicielskiej. „Kamil” dla podopiecznych jest drugim domem. Budynek nie był jednak własnością Starostwa, był dzierżawiony od prywatnego właściciela, co uniemożliwiało inwestowanie w obiekt. Dlatego też zakupiono nowy budynek, który od września br. rozpocznie swoje funkcjonowanie.

Poniżej zdjęcia obecnej placówki “Kamil” mieszczącej się przy ul. Broniewskiego w Strzałkowie.

Nieruchomość zakupiona została za 660 tys. zł. To duży murowany, podpiwniczony dom z użytkowym poddaszem, sześcioma sypialniami, wielkim salonem, pomieszczeniami gospodarczymi, dwoma garażami oraz dużymi tarasami wybudowano w 2005 r. Budynek jest starannie wykończony i wyposażony we wszelkie wymagane instalacje, centralne ogrzewanie gazowe i kominek z systemem rozprowadzającym. Dach pokryto blachą. Z ekspertyz wynika, że jego stan techniczny oceniono jako bardzo dobry.

Poniżej zdjęcia nowego domu w Strzałkowie.

Druga placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci pozbawionych opieki naturalnych rodziców, powstanie w Kodrębie.

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest jednym z zadań powiatowej administracji. Dodatkowo podopieczni placówki mogą pozostawać blisko miejsca zamieszkania rodziny naturalnej, co z kolei umożliwia prowadzenie pracy na rzecz powrotu dziecka do tej rodziny. Tworzenie POW przyczynia się również do obniżenia kosztów ponoszonych przez powiat na refundację kosztów pobytu dzieci w innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, poza terenem naszego powiatu.

A wydatki powiatu na refundację kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu są wysokie. W 2021 r. przebywało tam łącznie 73 dzieci, na ich utrzymanie Powiat wydał kwotę 4 054 665 zł. Koszty pobytu dzieci w tych placówkach kształtowały się na poziomie od 4 306 zł, do 7 309 zł miesięcznie za jedno miejsce. Poza tym w rodzinach zastępczych przebywa obecnie 52 dzieci. Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wynosiły ok. 900 tys. zł.

Zmiany w budżecie na 2022 rok oraz w prognozie finansowej na lata 2022-2029

Oprócz tego, na sesji radni pozytywnie zaopiniowali projekty korekt i zmian w budżecie na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy planowanych inwestycji drogowych w związku z pozyskaniem środków w ramach III edycji rządowego programu Polski Ład oraz uzyskaniem pomocy finansowej z gminy Ładzice. Plan dochodów ma zwiększyć się o kwotę 3.840.000 zł, wydatków – o kwotę 5.465.371 zł.

Prace obejmą:

  • przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 3931 oraz odcinka drogi powiatowej nr 3923. Wartość ogółem 3.000.000 zł (w tym: Polski Ład – 2.940.000 zł, wkład własny – 60.000 zł);
  • przebudowę drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Pierwsze i Drugie. Wartość ogółem – 1.800.000 zł (w tym: wkład własny – 900.000 zł, pomoc finansowa – 900.000 zł);
  • remont drogi powiatowej nr 3907E w m. Pągów (środki własne 665.371 zł).

Pozostałe zmiany:

  • zwiększenie planu dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Radomsku o kwotę 62.379 zł w związku z szacowanymi większymi wpływami z odpłatności pensjonariuszy (środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby placówki);
  • przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie robót dodatkowych przy modernizacji szatni w budynku II LO w Radomsku;
  • przesunięcie środków w ramach planu dochodów w związku z przeszacowaniem planowanych do pozyskania dochodów z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaży usług dla lokatorów mieszkań powiatowych oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Budżet po zmianach: dochody – 141.374.106 zł, wydatki – 162.454.517 zł, deficyt – 21.080.411 zł, spłaty kredytów – 2.050.000 zł, spłaty pożyczek – 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły 12.609.904 zł, wolne środki – 9.520.506 zł .

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD