Podsumowanie 2020 roku w powiecie radomszczańskim

Starostwo Powiatowe opublikowało podsumowanie minionego roku. Powiat Radomszczański zaczynał ten rok z budżetem: 118 583 322 zł dochodów i 116 933 322 zł na wydatki. Kończy z dochodami w wys. 126 755 338 zł, wydatki wzrosły do 132 651 281 zł.

Służba zdrowia

Miniony rok to kolejne sukcesy i rozwój Szpitala Powiatowego w Radomsku. Potwierdza to ponownie przyznane I miejsce w prestiżowym rankingu ,,Najlepiej zarządzane szpitale publiczne”.

To wielkie wyróżnienie dla lecznicy, szczególnie, że w dobie pandemii stała się ona kluczową jednostką zapewniającą opiekę dla chorych na COVID-19 nie tylko z terenu naszego powiatu, ale z całego regionu (143 łóżka tzw. covidowe).

Placówka przynosi zysk (co wśród szpitali powiatowych jest ewenementem) nieustannie się rozwija i doposaża w nowoczesny sprzęt. W styczniu szpital uzyskał dotację unijną – ponad 2,7 mln zł na wdrożenie systemu informatycznego e-usługi. Wśród pozyskanego wyposażenia są m. in. sprzęt przeznaczony do rehabilitacji pacjentów kardiologicznych, nowoczesne ambulanse medyczne czy echokardiograf. Dzięki umowie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym szpital zyskał sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia segregacji pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (projekt współfinasowany ze środków UE).

Od początku listopada Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania w kierunku wirusa SARS-COV-2 metodą PCR przy pomocy zakupionego analizatora. To znacznie wzmocniło potencjał diagnostyczny w południowej części łódzkiego i usprawniło przyjmowanie pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Efekt przyniosły też starania zainicjowane przez starostę Beatę Pokorę – do Radomska trafił separator osocza krwi. Dzięki temu mieszkańcy naszego powiatu, którzy przebyli chorobę COVID_19 i chcą oddać osocze, by ratować innych, nie muszą już w tym celu jeździć aż do Łodzi.

Od początku pandemii Zarząd Powiatu podejmował liczne działania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. M. in. jako jeden z pierwszych w województwie podjął decyzję o powołaniu i finansowaniu dodatkowego mobilnego zespołu wymazowego, pobierającego materiał do badań w kierunku SARS-CoV-2. Na początku kwietnia zapadła decyzja o skoszarowaniu obu Domów Pomocy Społecznej oraz POW Kamil w Strzałkowie.

Drogi

2020 rok nie był udany pod względem drogowych inwestycji, ale mimo finansowych problemów udało się sfinalizować budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Tysiąclecia w Radomsku (koszt: 279 759 zł), co znacznie poprawiło bezpieczeństwo w tym rejonie. Powstał też ważny dla mieszkańców kanał odwadniający pas drogowy w Radziechowicach Drugich (koszt: 170 802 zł, w tym 10 tys. zł gm. Ładzice).

W grudniu zakończyły się prace przy największej tegorocznej inwestycji – generalnej przebudowie mostu nad kanałem Warty w Rudzie (gm. Gidle). Wykonano m. in. nową płytę i izolację przęseł, nawierzchnię bitumiczną, bariery, umocnienie nasypów. To siedemnasty obiekt tego typu zmodernizowany w ostatnich latach przez Powiat.

Nakładem 1,5 mln złotych, przy wsparciu gmin: Radomsko, Żytno, Przedbórz i Lgota Wlk. w ramach remontów zmodernizowane zostały: dwa kolejne odcinki drogi z Przedborza do Piskorzeńca (1800 m i 800 m w Piskorzeńcu), DP nr 3935E we wsi Dziepółć (1360 m), DP nr 3907 na odc. Sady – Pągów (700 m), DP nr 1921 w Woli Blakowej (300 m), DP nr 1921 w Woli Jedlińskiej (200 m).

W listopadzie i grudniu udało się przeprowadzić generalną przebudowę mostu na Pilicy w Krzętowie. Po wymianie zniszczonych elementów przeprawa powinna służyć kolejne lata. Koszt remontu: 376 319 zł. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie z rezerwy Prezesa Rady Ministrów (80 proc. kosztów).

Na bieżące utrzymanie dróg, głównie – uzupełnianie ubytków nawierzchni jezdni bitumicznych powiat wydał 892 918 zł, na wymianę oznakowania pionowego – 65 886 zł.

 

Edukacja

2020 rok zapamiętamy jako czas nauki zdalnej oraz oszczędności spowodowanych luką finansową związaną z rosnącymi wydatkami na oświatę i niedoszacowaniem kosztów jej funkcjonowania podczas naliczania subwencji z budżetu centralnego. W 2020 r. subwencja wynosi 48 228 694 zł. Wszystko wskazuje, że jest o ok. 4,3 mln zł niższa niż faktyczne koszty utrzymania powiatowej oświaty. By zapewnić prawidłowe działanie sektora edukacji trzeba więc przesuwać środki z innych obszarów.

W szkołach ograniczono się do niezbędnych remontów (ponad 216 tys. zł).

Powiatowa oświata korzystała też z wsparcia z funduszy zewnętrznych. Efektem wniosku złożonego przez urzędników starostwa była dotacja (100 000 zł) przyznana w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Zakupiony za nią sprzęt komputerowy, gł. komputery i laptopy, trafił w ręce najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli.

I LO w Radomsku i ZSP w Przedborzu wzbogaciły się o nowoczesne pracownie edukacji ekologicznej, w 90 proc. finansowane z dotacji WFOŚiGW w Łodzi. Obie powiatowe szkoły otrzymały fundusze dzięki staraniom kadry nauczycielskiej (I LO – 41,6 tys. zł, ZSP w Przedborzu – 40,8 tys. zł).

 

Inwestycje

W czerwcu zakończył się drugi etap prac, mających na celu poprawę funkcjonalności budynku Starostwa Powiatowego. Zmodernizowana została instalacja elektryczna, wyremontowano korytarze i klatki schodowe (koszt: 1 127 800 zł). Celem prac było przede wszystkim poprawienie komfortu i bezpieczeństwa obsługi klientów.

Od kwietnia klienci starostwa mogą korzystać z wewnętrznej windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wiązało się z to częściową przebudową gmachu (koszt: 381 800 zł).

Warto podkreślić, że powiatowa edukacja aktywnie korzysta z możliwości, jakie daje udział w projektach unijnych mających na celu poprawę jakości kształcenia. Tylko w tym roku pozyskano na ten cel 3 228 774 zł z Europejskiego Funduszu Społ. w ramach RPO Woj. Łódzkiego.

Praca

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponował środkami na aktywizację osób bezrobotnych (7 131 535 zł,) oraz m.in. 500 000 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W ramach wsparcia dla firm i przedsiębiorców, których dotknęły skutki epidemii PUP rozdysponował kwotę dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości 49 000 000 zł. Był jednym z pierwszych w kraju, który rozpoczął wypłacanie tych środków. Podpisano 7 233 umowy pomocowe. By najlepiej i najszybciej przekazać pomoc, urzędnicy pośredniaka współpracują z Cechem RiP, RIPH i lokalnymi biurami rachunkowymi.

Pomoc społeczna

Epidemia szczególnie dotyka osoby starsze. Na szczęście dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy (także w warunkach skoszarowania) personelu obu Domów Pomocy Społ.: w Radziechowicach i Radomsku nie doszło do masowych zakażeń. Na wsparcie wydatków z tym związanych Powiat zyskał prawie 600 000 zł przyznanych w ramach grantu ,,Łódzkie pomaga”.

DPS-y wciąż się modernizują, oprócz wymienionej inwestycji w DPS w Radomsku, placówka w Radziechowicach wzbogaciła się o nową siłownię zewnętrzną (koszt: 25 000 zł) i ogrodzenie, zmodernizowano też część budynku.

Powiat pozyskał też (z Europejskiego Fund. Społ., rozdzielanego przez Urząd Woj.) 398 000 złotych na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie miejsc do nauki i środki ochrony osobistej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Pomoc trafiła do 129 rodzin zastępczych oraz POW ,,Kamil”.

(Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Puls Radomska

FREE
VIEW